„Mezi kraji je to čtvrtý nejvyšší věk. Nejvyššího věku se obě pohlaví dožívají 
v Praze. V průměru déle žijí také obyvatelé Vysočiny 
a Jihomoravského kraje," uvedla Hedvika Fialová 
z oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Naději dožití nebo také očekávanou délku života pravidelně zpracovává Český statistický úřad. Jde o statistický údaj, který říká kolika let se může dožít právě narozené dítě s ohledem na to, v kolika letech v průměru zemřeli v minulém roce lidé stejného pohlaví.OČEKÁVANÁ DÉLKA 
ŽIVOTA SE PRODLUŽUJE

Naděje dožití se postupně prodlužuje. Od roku 1993 vzrostla u mužů o 6,6 let 
a u žen o 5,7 let.

Rychleji se prodlužuje očekávaná délka života 
u mužů a tím se také snižuje rozdíl ve věku dožití mezi pohlavími. V současnosti muži umírají v průměru o necelých šest let dříve než ženy.