Scénář a postup při záchraně osob, který v Praze nacvičovali policisté z Pardubického kraje, patří především do náplně práce hasičů. Ti také před prázdninami oživovali záchranné postupy pro případ tonutí osoby v jezu.

„Hasiči si situaci několikrát opakovali a provedli záchranu tonoucího pomocí upoutaného zachránce, záchranu z břehu i pomocí upoutaného raftu. Hasiči byli při výcviku vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky jako při skutečném zásahu," řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Seznámení s jezy

Hasiči se také seznamovali s charakteristikami jednotlivých jezů na řekách a přístupů k nim.

V umění vodní záchrany se školili také policisté. I oni musí v případě potřeby zasáhnout u tonoucí osoby.

Záchranné dovednosti jeli policisté z pořádkové jednotky včera pilovat do Prahy, kde cvičili v Trojském kanálu hlavně techniku záchrany na rozbouřené vodě s vybavením Hiko.

Správné návyky

„S nadcházejícím létem a dovolenými určitě stoupá riziko tonutí, či úrazů v okolí vodních ploch. Policisté mohou být prvními na místě a proto musí umět pomoc poskytnou. V tomto případě šlo o osvěžení technik ovládání raftu na divoké vodě. Kromě záchrany osob toto můžeme využít například i v případě povodní při evakuaci osob nebo střežení zaplavených prostor," prohlásil velitel krajské pořádkové jednotky Zdeněk Klubrt.

Tento rok už podobný kurz byl, a to v Pardubickém kraji.
Celorepublikové cvičení pořádkových a speciálních pořádkových jednotek se zaměřením na záchranu osob na otevřené hladině hostila na začátku května nádrž Seč. Policisté z Pardubického kraje uspořádali školení pro kolegy z celé republiky.