Studenti si užívají letních prázdnin, na jejich školách ale panuje čilý ruch. V mnoha budovách škol v Pardubickém kraji se právě v době letních prázdnin provádějí stavební práce v souvislosti s dlouhodobě plánovanými investicemi, opravami a údržbou.

V letošním roce bylo pro investice do škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj, vyčleněno 64,4 milionu korun. Dalších 14 milionů je pak určeno na různé opravy.

Krajská radní chválí ředitele škol

„Letní měsíce, kdy se ve školách neprovádí výuka, se snažíme využít k zajištění nezbytných oprav a plánovaných investic. Chválím ředitele škol a školských zařízení, kteří nám pomáhají nad průběhem stavebních prací dohlížet a tím zajistit zvládnutí celé akce ještě do začátku školního roku. Myslím, že někteří z nich si zvláště vloni v souvislosti s optimalizačními změnami a stěhováním prošli opravdu náročnými zkouškami. Společnými silami jsme to ale zvládli," sdělila Deníku radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana Pernicová (ČSSD).

Největší částka půjde do Svitav

A kdo dostane letos nejvíce krajských peněz?

Bude to Střední odborné učiliště Svitavy. Na realizaci přístavby praktické učebny pro nový obor mechanik plastikářských strojů včetně nového vybavení je vyčleněno téměř šest milionů korun.

„Přes pět milionů dostane také pardubická Střední škola potravinářství a služeb na realizaci I. etapy rekonstrukce sociálního zařízení. V této škole je zároveň připravována II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace v částce 12 milionů korun," dodala Jana Pernicová.

Investice a opravy v roce 2012

Okres Pardubice

Střední škola potravinářství a služeb Pardubice - realizace I. etapy rekonstrukce sociálního zařízení ve škole za 5,1 milionu korun. Zároveň je připravována II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace za 12 milionů.

Gymnázium Dašická, Pardubice - dokončení II. etapy rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy a rekonstrukce nákladového výtahu ve školní kuchyni v částce 4 miliony korun.

Okres Chrudim

Gymnázium J. Ressela, Chrudim - rekonstrukce suterénu školy z důvodu vlhkosti zdiva včetně šaten pro žáky v částce 3,6 milionů.

Speciální ZŠ Skuteč - rekonstrukce havarijního stavu střechy v částce 1,8 milionu korun.

Okres Svitavy

SOU Svitavy - realizace přístavby praktické učebny pro nový obor mechanik plastikářských strojů včetně nového vybavení v částce 5,8 milionu korun.

SOŠ a SOU Polička - rekonstrukce objektu odborného výcviku v částce 1,4 milionu korun.

Dále rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v částce 7,4 milionu korun (v červnu byl vydán kolaudační souhlas).

Okres Ústí nad Orlicí

SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun - oprava rozvodů vody a odpadu v předpokládané částce 1,2 milionu korun.

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce šaten ve školní budově v předpokládané výši 1,2 milionu korun.

PPP Ústí nad Orlicí rekonstrukce střechy včetně zateplení a podlah v objektu odloučeného pracoviště ve Svitavách v předpokládané částce 1,2 milionu korun.

LUKÁŠ DUBSKÝ