Ze zanedbaného prostranství by se brzy mohla stát výstavní pardubická čtvrť. Součástí Mlýnského ostrova by měla být nejen bytová zástavba, ale i upravené nábřeží podél Chrudimky a rekonstruovaná dominanta v podobě Winternitzových mlýnů.

Koncepci celého prostoru vytvořila skupina architektů ze společnosti Unit, která zvítězila v soutěžním workshopu pořádaném městem. „Je to zajímavá forma soutěže. Dají se v ní totiž skloubit představy politiků, architektů i majitelů pozemků," uvedl jeden z autorů vítězné koncepce Filip Tittl. „Bylo to skvěle připravené a my jsme tak měli přesnou představu o plánech vlastníků v oblasti Mlýnského ostrova," dodal jeho kolega David Tichý.

REGULAČNÍ PLÁN

Koncepce bude podkladem pro regulační plán celého území, jehož zadání ale musí nejprve schválit zastupitelé. „Město vyjde regulační plán na 420 tisíc korun bez DPH," upozornila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Celou koncepci Mlýnského ostrova postavili architekti na třech základních pilířích. Důležité pro ně byl fakt, že místem protéká řeka Chrudimka. „Je to jediné místo v Pardubicích, kde může vzniknout intenzivní městské nábřeží. Vnímáme také velký rekreační potenciál parku Na Špici," vysvětlil Tittl.

Chátrající budova automatických mlýnů od architekta Josefa Gočára by se měla proměnit na takzvanou kulturfabrik. To znamená, že by se objekt měl stát místem pro kulturní a společenské akce i komerční provoz. Zároveň má sloužit pro vzdělávání – vzniknou tam totiž polytechnické dílny. V dopoledních hodinách by měly mlýny sloužit jako výukové středisko pro žáky prvního stupně základních škol. Odpoledne jako místo kroužků a o víkendech by se měly dveře otevřít i široké veřejnosti. „Naším plánem je spojit všechny tři generace. Prarodiče, rodiče a děti," popsal nový majitel objektu Lukáš Smetana.

NOVÉ BYTY

Velkou část Mlýnského ostrova má zabrat bytová zástavba. „Měla by tam vzniknout hustá síť nízké zástavby, kde budou bytové domy i individuální bydlení. Maximální výška domů bude tři a půl až čtyři podlaží, počítáme také s vnitrobloky, aby to místo bylo vzdušné," řekl Filip Tittl.

Obvyklým problémem je v centru Pardubic parkování. V případě Mlýnského ostrova nemohli architekti zvolit jednoduchá řešení, jelikož se území potýká s vysokou spodní vodou. „Není možné zahloubit parkování pod zem. Navrhli jsme pět různých modelů řešení," dodal architekt.

Zpracování regulačního plánu by po schválení zadání mělo trvat několik měsíců. Poté lze očekávat zhruba roční vyjednávání s majiteli pozemků a nemovitostí na území Mlýnského ostrova. „Nová vize pro Mlýnský ostrov naplňuje hlavní požadavek města, aby motivovala vlastníky, ale i širší pardubickou veřejnost k tomu, aby se na její realizaci podílela," podotkl primátor Pardubic Martin Charvát.