Patřím totiž do početné skupiny odběratelů tepla z Opatovic v jednom z pardubických bytů. Uvítal jsem proto, že dodávky uhlí pro elektrárnu budou po několika týdnech nejistot pokračovat. Jenže na jak dlouho?

Předběžná opatření soudů jsou opatření, která nemusejí mít dlouhého trvání, soud při nich totiž nezkoumá podstatu sporu. V další instanci se tak může stát, že se opět dostaneme do stejné šlamastiky jako na začátku června.

Alternativní řešení?

A zde se logicky musím ptát, jaké jsou záložní varianty pro případ dalšího vyhrocení sporu? V této souvislosti mě zaujal nedávný postoj vedení Elektrárny Opatovice. Pořád bylo slyšet, jak situaci analyzují a mluví o různých alternativních řešeních. Jaká jsou?

Když to vezmeme po pořádku. V České televizi sami přiznali, že ostatní těžební firmy v Česku volné uhlí, kterým by se nahradil výpadek z Mostu, nemají. V dalších médiích pak vyloučili i dodávky ze zahraničí, z dolu Mibrag. Tamní uhlí je dle sdělení distributora tepla z Hradce Králové nevhodné pro spalování v opatovické elektrárně, protože má odlišné složení.

Navíc by se musela upravovat energetická technologie, což by trvalo strašně dlouho a ještě by přestavba byla určitě nákladná. A že by někoho donutil k něčemu stát nebo jeho orgány? Poněkud směšná představa na pozadí současného dění na naší politické scéně. No možná by mohl v něčem rozhodnout antimonopolní úřad, ale stane se tak po dlouhém projednávání, že spíše dříve vykvetou stromy, ale to už budeme mít zimu za sebou. Co mi z toho vychází? Obě znesvářené strany musejí sednout za jednací stůl a najít dlouhodobé řešení.

Jsou za to placení

Jsem též přesvědčen, že zajistit na celou sezonu teplo a teplou vodu je hlavně a především v zájmu vedení Elektrárny Opatovice. Za to přeci berou svoji mzdu a jestli se nepletu, je tato povinnost i stanovena zákonem.

V tomto úhlu pohledu se pak spíše cítím jejich rukojmím, který je předhazován těžařům jako možná oběť.

Czech Coal by si naopak měl uvědomit, že pokud by takto postupoval i jinde, může mu přebývat nejen uhlí, ale i horníci bez práce.

Takže oběma radím, méně křiku do novin, méně soudních sporů, zahajte racionální jednání.

Zdeněk Krňanský