Již po šesté se letos uskuteční setkání pamětníků paravýsadku Silver A pod názvem Silver A v paměti tří generací. Tato slavnostní akce, která je věnována výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách, začíná dnes v 15.30 hodin v hotelu Zlatá Štika, kde je připraven hlavní program.

„Jedná se o setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří se této významné odbojové akce zúčastnili," informoval Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice.

Pietní vzpomínka

Akci přítomní zahájí pietní vzpomínkou a kladením věnců na pardubickém popravišti u Památníku Zámeček.
Součástí programu pak bude řada zajímavých informací od renomovaných historiků, ale chybět zde nebudou ani hudební vystoupení nebo putovní výstava „Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové".
A proč pořadatelé pro tuto slavnostní akci vybrali právě tento den? „Datum setkání není vybráno náhodně. Dne 9 ledna 1942 bylo v 01,45 hodin zachyceno Vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista Silver A," podotkl Milouš Červencl.

Řada hostů

Kromě účastníků odboje a historiků se mezi hosty objeví přeživší ležácké a lidické děti, zástupci ČSOL, představitelé vojenských posádek Pardubice, Praha, VÚ Chrudim, starostové dotčených obcí.
„Úkolem Silveru A, jež byl na území Protektorátu Čechy a Morava vysazen 29. prosince 1941, bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem či koordinovat domácí odboj. Radistovi Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem.  Silver A se navíc podílel se na přípravě atentátu na zastupujícího říšškého protektora Reinharda Heydricha. Nacisté za to mimo jiné popravili desítky přímých spolupracovníků Silveru A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů," uzavřel Milouš Červencl.

Program šestého slavnostního setkání:
14.00 – 14.45 –     Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku Projev primátorky města Pardubice Štěpánky Fraňkové
14.50 – 15.15 –     Přesun autobusy do hotelu Zlatá štika
15.30 – 15.40 –     Přivítání účastníků ředitelem PL
15.40 – 15.50 –     Vystoupení dechového kvintetu ÚH AČR
15.50 – 15.55 –     Úvodní slovo 1. náměstka ministra kultury Františka Mikeše
15.55 – 16.00 –     Zdravice místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horské
16.00 – 16.05 –     Slovo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
16.05 – 16.10 –     Zdravice předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
16.10 – 16.20 –     Vystoupení dechového kvintetu ÚH AČR
16.20 – 16.30 –     Ukázku z knihy Z. Landové přečte Josef Somr
16.30 – 16.45 –     Příspěvek historika Eduarda Stehlíka „Operace SILVER A – příprava a výcvik ve Velké Británii"
16.45 – 16.55 –     Příspěvek Libora Pařízka „SILVER A – operační činnost v protektorátu"
16.55 – 17.00 –     Báseň Marie Uchytilové „Píseň deště" – přednese Josef Somr
17.00 – 17.20 –     Podávání večeře
17.20 – 17.45 –     Prohlídka výstavy „Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové", volná diskuze