Zájem o testování na covid-19 v Pardubickém kraji roste. Odběrová místa v Pardubicích a Litomyšli nestíhají. Vzniknou nová. S testováním pomůže i Univerzita Pardubice.

Nemocnice Pardubického kraje nyní testují okolo 700 vzorků denně. Počet se může zvýšit až na dvojnásobek. „Toho dosáhneme zdvojením odběrových týmů v Pardubické nemocnici a zahájením testování v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, kde budou odběrová místa v provozu v pondělí, středu a pátek. K tomu budou fungovat dva mobilní odběrové týmy, jeden nemocniční a jeden záchranné služby,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald potvrdil, že krajské nemocnice mají k dispozici asi 160 lůžek pro covid pozitivní pacienty, z toho asi 70 lůžek intenzivní péče. „Pacientů, kteří vyžadují plicní ventilaci, jsou jen jednotky,“ řekl Gottvald.

V pondělí se otevře nové odběrové místo v bývalé budově záchranné služby v areálu Chrudimské nemocnice. „Provozní doba odběrového centra bude v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin. Odběry budou prováděny občanům indikovaným hygienickou stanicí nebo praktickými lékaři.

„Nejedná se o místo drive-in, občané k odběru budou muset dostavit pěšky. V okolí odběrového místa by mohlo docházet k problémům s parkováním,“ informovalo vedení města Chrudim. V pondělí začnou s odběry i v nemocnici v Ústí nad Orlicí.

S vyhodnocováním testů pomůže nemocnici Univerzita Pardubice. Chemici začnou od pondělí opět analyzovat vzorky na covid-19. Experti Fakulty chemicko-technologické se zapojili do testování už letos v dubnu.

„Současná epidemiologická situace je velmi vážná a testování je důležitá součást prevence pro všechny rizikové skupiny. Naše univerzita dává k dispozici svoje experty i kvalitní zázemí v těžké době,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

SPECIÁLNÍ LABORATOŘ

Do analýzy vzorků se pustí stejný tým jako v jarních měsících. Šest žen z Fakulty chemicko – technologické už od dubna testovalo pro Nemocnici Pardubického kraje a Vysokomýtskou nemocnici. Do testování se zapojí akademici i doktorandi katedry biologických a biochemických věd, kteří se zabývají molekulární biologií. „Naše fakulta má skvělé zázemí, což dokládá i speciální laboratoř s biologickou smyčkou, která umožňuje pracovat s tímto typem viru bez rizika. Kolegyně se budou střídat na dvě směny, stejně jako na jaře,“ vysvětlil děkan Fakulty chemicko – technologické Petr Kalenda.

50 VZORKŮ DENNĚ

Fakulta chemicko – technologická má pro tyto analýzy k dispozici laboratoře s biologickou bezpečností BLS3. Je to prakticky budova v budově. Vybavení fakulty, které je prioritně určené pro výuku a výzkum, umožní zanalyzovat 50 vzorků denně.

Chemici izolaci nukleové kyseliny viru provádí manuálně, využívají přitom speciální kolonky. Tato metoda je časově náročnější. Bez laboratoří typu BLS3 by testy nebyly v prostředí univerzity vůbec možné.