Vytipovat je pomohla i veřejnost, která během února informovala policii o místech, kde řidiči často nerespektují stanovenou rychlost. A kde můžete 14. srpna od půlnoci do půlnoci policisty potkat? Na obchvatu Chrudimi, v Dražkovicích, Skutči, Holetíně, v Heřmanově Městci, Linharticích, v Jedlové či v Ústí nad Orlicí. Současně s kontrolou rychlosti budou policisté také pátrat po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

„Společným cílem policie a veřejnosti je snížit dopravní nehodovost s tragickými následky a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. Za věcné připomínky v rámci této aktivity děkujeme. Převážně se jedná o oprávněné návrhy a na tyto místa se soustředíme. V rámci Pardubického kraje budeme měřit na 45 kontrolních stanovištích,“ uvedl Pavel Hajdú z Odboru služby dopravní policie, který společně s kolegy návrhy veřejnosti Pardubického kraje vyhodnocoval.