Chrudim se stává městem s nejlepším pokrytím veřejným wifi signálem v celém kraji. Současné částečné pokrytí centrálního Resselova náměstí bude posíleno a k němu přibudou i další lokality. Oproti tomu v Pardubicích, nepočítáme-li přesahy bezdrátové volné sítě z veřejných budov, prostory nádraží nebo univerzity, není wifi nikde.

Na úřadech

„Jedním wifi zařízením posílíme a rozšíříme stávající částečné pokrytí Resselova náměstí. Jedno zařízení dodá signál do odpočinkové části Klášterních zahrad s prolézačkami, další pokryje parčík u okružní křižovatky na Bídě,“ uvedl mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Vedle toho radnice podobně jako další města posílí i připojení v budovách úřadů. „Především pro čekající klienty zavedeme wifi připojení v dolních dvou patrech budovy městského úřadu v Pardubické ulici. Jedno poskytne signál i pro budovu odboru sociálních věcí na dvoře úřadu,“ dodal mluvčí Prokopec.

Přidávají se další

Internet na veřejných místech přibude díky evropskému dotačnímu programu Wifi4EU i v v řadě menších měst a obcí v kraji. Právě Chrudim z programu na investice do veřejného internetu vyčerpá 15 tisíc eur.

Stejné peníze získaly například i sousední Slatiňany. Použijí je na pokrytí internetem v areálu místní plovárny, wifi bude také u hřeb-čína na parkovišti nebo v objektu muzea Švýcárna. Jedná se o turisticky vyhledávané lokality.

Česká Třebová chce vybudovat veřejnou bezdrátovou síť v městské knihovně nebo plaveckém bazénu.

Peníze ale dostaly i mnohé menší obce, například Žichlínek nebo Vrbatův Kostelec.

Veřejná wifi už delší dobu funguje také na turisty navštěvovaném zámeckém návrší v Litomyšli. Na náměstí pod ním však nikoliv.

Bez hotspotů

Oproti tomu hlavní třídy nebo frekventovaná náměstí mnohem větších sídel jsou bez pokrytí a nadále tomu tak zůstane. Krajské město nebo třeba Svitavy o veřejných hotspotech paradoxně neuvažují. V Pardubicích je veřejně přístupný internet na řadě úřadů, podobně jako ve Svitavách. Jeho zavedení i mimo budovy zdravotních středisek a dalších institucí včetně nejbližšího okolí ale místní radnice neplánují.

„Nechceme to jednak s ohledem na institut ochrany osobních údajů GDPR, ale také z důvodu vysokých investic. V době, kdy máme cenově dostupná data, nám přijde zbytečné zavádět internet na celá náměstí,“ konstatoval starosta Svitav David Šimek.

Citllivá data

Veřejně přístupná wifi má ovšem řadu úskalí i pro samotné uživatele, jakkoliv síť zdarma z lavičky na náměstí může vypadat lákavě. Hackeři se totiž přes ni mohou velmi snadno dostat k citlivým datům, jako jsou hesla do internetového bankovnictví, nebo k přístupovým údajům na sociální sítě. Ohroženy jsou e-mailo-vé účty i soubory v telefonech.

Chrudim a další úspěšní žadatelé v programu Wifi4EU zároveň musí splnit podmínky dotace. Předně musí bezdrátovou síť zprovoznit do 18 měsíců od potvrzení dotace. Také musí zajistit fungování této sítě a její údržbu po dobu minimálně tří let.