„V případě oblastí Poličsko, Chrudimsko, Přeloučsko a Holicko je výběr pestřejší, jelikož každá z oblastí bude obsluhována jiným dopravcem. Pro cestujícího se nebude jednat o žádné komplikace, protože všechny společnosti jsou zařazené do integrovaného dopravního systému IREDO. Pozitivem pro kraj a jeho rozpočet jsou předložené ceny za ujetý kilometr, které se pohybují od 33,3 korun po 37,6 korun za kilometr. To je výrazně méně než v rámci stávajícího provizoria,“ řekl náměstek pro dopravu Michal Kortyš.