Rodiče, kteří přihlásí své dítě do mateřské školy v krajském městě, budou moci nově prostřednictvím počítače sledovat, jak si jejich potomek vede v přijímacím řízení.

Pardubice letos nově zavádí možnost on-line sledování zápisů do mateřských škol. Náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD) řekl, že nový systém má pomoci rodičům i školám.

Webová aplikace umožní aktualizaci údajů jednotlivých školek, vytvoření databáze volných míst, vydávání žádostí o přijetí, sběr žádostí i vydávání rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí. Aplikace rovněž zveřejní seznam přijatých dětí.

Ředitelka Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Brožíkova Marcela Nováčková zatím neměla možnost se s novou aplikací seznámit.

„Ještě ji nemohu hodnotit. Setkání s dodavatelem demoverze nás teprve čeká," uvedla Marcela Nováčková. Jako pozitivní vidí to, že systém by měl automaticky na základě zadaných kritérií vygenerovat bodové skóre dítěte. Zápisy se letos v pardubických školkách uskuteční začátkem května, zřejmě 9. a 10. 5.

Vloni město nabídlo ve svých 32 mateřských školách celkem 3250 míst. Dětí spíš ubývá, a tak mělo jen pět mateřských škol po prvním kole zápisů zcela plno. Polabinská mateřská škola v Brožíkově ulici nabízí celkem sedm tříd, které se vloni podařilo plně obsadit po tříkolovém zápisu.

„Přijímáme děti už od dvou let. Zájem rodičů tady je, ale musíme se postupně vypořádávat s hygienickými a dalšími požadavky," uvedla Marcela Nováčková.
Péče o takto malé děti se od vzdělávání tříletých značně liší. Má jiné nároky na hygienické podmínky a personální i materiální zabezpečení.

Na přítomnost dvouletých dětí se ale musí připravit všechny školky. Podle novely školského zákona budou mít od roku 2020 rodiče nárok na školku ve spádovém území i pro své dvouleté děti.

Dvě dětské skupiny pro děti od jednoho do zpravidla tří let, které nahrazují jesle, v Pardubicích provozuje městská organizace Ratolest. Měsíčně rodiče zaplatí za pobyt svého potomka ve skupině 1 500 korun. Všech 34 míst je obsazeno.

Nedávno v Pardubicích vznikly také první státem dotované mikrojesle. Otevřelo je rodinné centrum Kulihrášek. Poskytují péči dětem dokonce již od šesti měsíců. Pokud rodiče chtějí, aby dítě v mikrojeslích pobývalo denně, zaplatí měsíčně 1600 korun. O polovinu je částka nižší v případě, že se pečovatelky o dítě starají jen některé dny v týdnu.