Do pondělí 20. srpna tak budou moci posuzovat kvalitu zdravotnických služeb pomocí internetových stránek Pardubického kraje a nemocnic akutní péče či anonymním vyplněním dotazníků přímo v nemocnicích.

Společná anketa

„Prostřednictvím tří dotazníků shodných pro všechny nemocnice sledujeme spokojenost pacientů při hospitalizaci a v ambulantní péči," uvedl radní Pardubického kraje Martin Netolický, který je za zdravotnictví zodpovědný.

„Pozornost je věnována také zkušenostem rodiček s porodnickými odděleními. Jedině odstraněním nedostatků se naše zařízení v oblasti kvality poskytované péče mohou posouvat dál," podotkl radní.

Nápad nemocnic

S nápadem společné ankety pro pacienty přišli zástupci nemocnic.

Pacienti v dotaznících odpovídají na otázky, které se týkají podávání informací o léčebně-ošetřovatelské péči, stravování či respektování osobnosti pacienta včetně zajištění soukromí.

„Dalšími sledovanými oblastmi je například čistota prostředí či přístup zdravotníků k pacientovi," dodal Martin Netolický.

(iko)