„Je třeba se vyvarovat duplicitní léčby, kdy pacient dostává léky od různých lékařů. Důležité jsou správně zvolené dávky a kombinace léčiv, aby nedocházelo k projevům nežádoucích účinků,“ popsala vedoucí nového oddělení Johana Hušková.

Donedávna bylo oddělení klinické farmacie součástí nemocniční lékárny, nově stojí samostatně. Nemocnice tímto krokem reaguje na stoupající spotřebu léků v české populaci a rostoucí náklady na jejich pořízení ze strany pacientů. Podle Českého statistického úřadu v roce 2017 zdravotnický systém vydal léky za skoro 83 miliard korun, ovšem medikamenty za zhruba 1,5 miliardy korun se nespotřebovaly. Proto stoupá potřeba právě takových odborníků, jací působí na oddělení klinické farmacie.

„Snažíme se, aby léčba byla racionální a aby pacient měl léčiva, která skutečně potřebuje. Působíme i v lékové komisi nemocnice, sledujeme preskripční praxi na odděleních,“ řekla Hušková.

Důležitá je spolupráce se samotnými pacienty. Kliničtí farmaceuti jim vysvětlují důležitost dávkování stanoveného lékařem. Lidé mohou riziku předcházet dobrou informovaností o užívaných lécích, v lékárně by vždy měli hlásit, jaké medikamenty užívají včetně doplňků stravy a volně prodejných léčiv. Důsledně by také měli dodržovat předepsaná dávkování a při nejasnostech nebo podezření na nežádoucí účinky ihned uvědomit lékaře. 

(bek)