Vyplynulo to ze zprávy o drogové scéně v českých krajích, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

„Česko je sice v počtu uživatelů marihuany stále na evropské špičce, ukazuje se však,  se skutečnými iniciačními drogami, ze kterých se rekrutují budoucí uživatelé tvrdých drog, jsou ty, které máme každý doma, které jsou společensky tolerované a které vidí mládež u svých dospělých vzorů: alkohol nebo cigarety," řekl Lukáš Gilányi z občanského sdružení Laxus, které se drogovou scénou ve východních Čechách zabývá a se zdejšími  feťáky pracuje.

Aktuální data ukázala, že ty tam jsou časy, že kdo na střední škole „nehulil trávu", nebyl „in". Počty uživatelů marihuany začaly klesat.

„Ačkoliv je patrný dlouhodobý trend poklesu užití pervitinu, heroinu, extáze i halucinogenních hub a vloni poprvé i konopných drog, u alkoholu a tabáku začíná být situace naopak alarmující. V konzumaci alkoholu mladými lidmi jsme na špici Evropy a v tuto chvíli nám bohužel chybí účinné intervence či cílené preventivní kampaně," řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Počty drogových přestupků

Situace legálních drog je alarmující

- Zatímco počet uživatelů drog na východě Čech klesá, u alkoholu a tabáku je situace opačná.

- Mezi 16letými uvádí více než čtvrtina každodenní kouření cigaret (27,2 % chlapců a 24,2 % dívek) a celkem 8,2 % studentů spadá do kategorie silných kuřáků (11 a více cigaret denně).

- Téměř dvě třetiny teenagerů (66 % chlapců a 50 % dívek) lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholu a časté pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic vícekrát za poslední měsíc) uvedlo 21,3 % studentů.

Feťáka nepoznáte. Má rodinu i práci

Žije jich mezi námi zhruba třináct stovek: Východočechů závislých na pervitinu. A do mnohých bychom to ani neřekli. „Část uživatelů pervitinu má rodinu, práci a přijede k nám autem," upozornil Lukáš Gilányi z Laxusu. Není to tedy tak, že by to byli jen bezdomovci nebo squatteři, z nichž čiší feťáctví na první pohled. V Pardubickém kraji žije podle odhadů zhruba 400 uživatelů pervitinu, především v samotných Pardubicích, v hradeckém kraji zhruba dvakrát tolik. Nefunguje tu však žádný mafiánský velkotrh, většina feťáků si drogu zajišťuje samozásobitelsky. Ve skupinách si nakupují v lékárnách léky a drogu pak potajmu vaří pro vlastní potřebu. Ostatní drogy z východních Čech prakticky vymizely.

Mapa drogově závislých