Na sedm fakult Univerzity Pardubice dorazilo v prvním kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů téměř šest tisíc přihlášek.

Letos dorazilo 
5915 přihlášek

„Přesně jich bylo 5915, což je v prvním kole přibližně o 300 méně než vloni. Před rokem došlo do druhého kola ještě 1100 přihlášek," informovala náš Deník tisková mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.
V prvním kole byl tradičně největší zájem o ekonomické, chemické, humanitní a jazykové a zdravotnické obory.

„Po vyhodnocení průběhu a výsledků červnového přijímacího řízení do bakalářského studia, a přestože se ještě neuskutečnily u všech fakult zápisy nových přijatých studentů do 1. ročníků, vyhlásilo pět fakult Univerzity Pardubice druhé, doplňující kolo přijímacího řízení do některých svých studijních programů, respektive oborů," konstatovala Valerie Wágnerová.

Fakulta ekonomicko-správní nabírá zájemce ještě do tří oborů studijního programu Systémové inženýrství a informatika a do jednoho oboru studijního programu Ekonomika a management s termínem podání přihlášek do 31. července. „Fakulta plánuje přijmout ještě zhruba 120 uchazečů," doplnila mluvčí pardubické univerzity.

Také filozofická fakulta doplňuje počty přijatých a do vybraných bakalářských oborů uzavírá přihlášky do 31. července. „Přijmout plánuje do bakalářských oborů ještě přibližně 150 uchazečů," podotkla Valerie Wágnerová.
Fakulta elektrotechniky a informatiky bude doplňovat počty studentů ve všech svých třech bakalářských oborech.

Přihlášky ke studiu sbírá do 14. srpna. „Chystá se přijmout na 200 uchazečů," poznamenala mluvčí univerzity.


U Dopravní fakulty Jana Pernera je uzávěrka do 15. srpna. „Může přijmout ještě zhruba 360 studentů," dodala Valerie Wágnerová.
Fakulta chemicko-technologická má uzávěrku ještě o den déle – tedy 16. srpna. „Do osmi oborů má šanci 250 zájemců o studium," vypočítala mluvčí univerzity.

Čtyři fakulty
bez přijímaček

Čtyři fakulty (dopravní, ekonomicko-správní, ale také chemicko-technologická a elektrotechniky a informatiky) přijímají do bakalářských studií v druhých kolech bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia.
Na filozofickou fakultu budou případní uchazeči skládat přijímací zkoušku (písemnou nebo ústní podle jednotlivých studijních oborů).

Vloni přišlo na univerzitu celkem přes 9300 přihlášek ke studiu (ve všech kolech přijímacího řízení do všech tří typů studia – bakalářského, magisterského a doktorského), z toho do bakalářských studijních programů na 7400.
Vloni bylo do prvních ročníků bakalářských studií přijato 4600 studentů, z nichž se nakonec zapsalo a akademický rok zahájilo 2986.

Čekají tři tisíce nových studentů

Obdobný počet nových studentů v prvních ročnících bakalářského studia, tedy přibližně tři tisíce, očekává pardubická univerzita i v novém akademickém roce.

„Uchazeči, kteří ještě z různých důvodů zvažují svá vysokoškolská studia, by měli sledovat aktuální informace na webových stránkách univerzity a jejích fakult, o jejichž studijní programy mají zájem," nechala se slyšet Valerie Wágnerová.

Zájemci o navazující magisterská a doktorská studia mohou přihlášky podávat do konce července, případně v první polovině srpna – podle zvoleného studijního programu a fakulty. „U fakult ekonomicko-správní a chemicko-technologické je uzávěrka 31. července, v případě filozofické fakulty 7. srpna a u Dopravní fakulty Jana Pernera pak 15. srpna," upřesnila mluvčí univerzity.