Na pardubické hlavní nádraží přijel v neděli před devátou hodinou vlak se skauty z Brna. Ti s sebou přivezli plamínek Betlémského světla. Na nádraží už světýlko z rodiště Ježíše Krista vyhlíželi zástupci hned několika skautských oddílů i zájemci z řad veřejnosti. Skauti předávali plamínek i cestou do centra města. V Pardubicích si jej až do Štědrého dne můžete vyzvednout v knihkupectví na Skřivánku, rozdávání Betlémského světla ale skauti organizují po celém kraji především 23. a 24. prosince. Místní akce ve svém okolí můžete najít přímo na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost - společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.

David Šiktanc
Cítím v té hře paralelu se stavem společnosti, říká režisér Šiktanc