Mobilní telefony už se objevují i u starších dětí
v mateřských školách, ačkoliv jen výjimečně. Zatím.

„Myslím, že ve školce dítě telefon nepotřebuje, ale vyskytují se i tam. Jde spíš 
o jakousi prestiž rodičů," míní Jiří Knoll z pedagogicko-psychologické poradny „Sám bych viděl vhodný čas na pořízení mobilu někdy na základní škole – v první, druhé či třetí třídě. Dětem přibývají různé kroužky a je dobré, aby rodiče věděli, kde se pohybují," říká Jiří Knoll.

Rovnou také dodává, že mobil k dnešnímu životu patří, ať už se to někomu líbí nebo ne. „Na jeho použití sedí zcela přesně pořekadlo: Dobrý sluha, ale zlý pán," podotýká.

AŽ 300 DĚSIVÝCH SMS ZPRÁV. KAŽDÝ DEN

Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny již řešili i vážné případy, které lze nazvat stalkingem. To je nebezpečné pronásledování jednoho člověka jiným, které se projevuje opakovaným sledováním a nechtěnými kontakty. Často dochází k pronásledování právě prostřednictvím emailu či mobilu. To se stalo i jedné dívce na pardubické střední škole. Její spolužák, se kterým se rozešla, byl schopen jí poslat 200 až 300 SMS zpráv denně. Sledoval ji a vydíral. Případ řešila nejen pedagogicko-psychologická poradna, ale i policie. „Tohle jsou extrémní situace. Řešíme i závislost obecně na internetu, se kterou používání telefonů a jejich technologií také souvisí," popisuje Jiří Knoll.

BĚHEM VYUČOVÁNÍ NE, O PŘESTÁVKÁCH ANO

Ministerstvo školství již před lety vydalo jakýsi manuál pro zacházení s mobily ve školách – kdy je vhodné je používat, kdo ručí za jejich ztrátu a podobně.
Dnes už jsou v základních i středních školách tak běžnou záležitostí, že má každá škola nastavena svá vlastní pravidla.

„Myslím, že vybírání 
do košíků před začátkem vyučování se už moc ne-uplatňuje. Pokud kolektiv třídy normálně funguje, má svá pravidla – všichni ví, kdy se chodí na záchod, kdy se jí a kdy je možné používat mobil," dodává Knoll.

Do vyučování mobil podle jeho názoru nepatří i kvůli tomu, že by mohl při písemkách sloužit jako „tahák", ale v jeho použití
o přestávkách nevidí problém. Je to osobní volno žáků a studentů. (pro)