Informoval je o krocích, které v posledních dnech učinil na podporu zachování pošt, o jejichž zrušení Česká pošta na území Pardubického kraje uvažuje. Jedním z kroků bylo také setkání s ministrem vnitra Janem Kubicem.

„Pan ministr mě ujistil, že bez souhlasu místních samospráv se nebudou rušit žádné pošty," konstatoval Martin Netolický.

Společné setkání

Ministr vnitra Jan Kubice navíc přišel s návrhem společného setkání hejtmana s generálním ředitelem České pošty přímo na půdě ministerstva. Schůzka by se měla konat pravděpodobně v první polovině měsíce února.

„Příslib pana ministra vnímám jako vstřícný krok. Věřím, že se nám podaří vést debatu, která bude ve prospěch dostupnosti poštovních služeb v jednotlivých obcích nejenom v Pardubickém kraji. Toto téma jsem otevřel také na jednání Asociace krajů České republiky a cítím podporu kolegů hejtmanů," doplnil hejtman Pardubického kraje.

Dopisy s argumenty

Martin Netolický se rozhodl bojovat za zachování pošt po návštěvě zástupců Sdružení místních samospráv České republiky na krajském úřadě počátkem ledna.

V minulých dvou týdnech rozeslal Martin Netolický dopisy s argumenty pro zachování pošt právě ministru vnitra, ale také generálnímu řediteli České pošty a předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu.