Majitel železnice, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), totiž právě vybrala firmu pro nákladnou modernizaci železničního uzlu Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce nádraží má začít ještě letos.
S nabídkou 872,1 milionu korun v tendru zvítězila společnost Eurovia CS. Cena se proti původně předpokládaným nákladům zhruba 1,5 miliardy korun snížila o více než 40 procent.
„Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabízená cena," uvedl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.
Podle něj nikdo z účastníků tendru nepodal proti výběru námitky. SŽDC bude na modernizaci žádat o spolufinancování z bruselského Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
Projekt se týká úseku o délce přibližně 2,5 kilometru. Modernizace je naplánována od konce letošního roku do března 2015.
Vlaky jedoucí od České Třebové musí v současnosti zpomalit na vjezdu do stanice Ústí nad Orlicí ze 160 až na 70 kilometrů v hodině.
Po modernizaci, která spočívá například ve výstavbě přeložky a zvětšení poloměru oblouků, budou moci klasické soupravy projíždět rychlostí až 130 kilometrů v hodině, vlaky s naklápěcí skříní ještě o 30 km/h rychleji.
Součástí modernizace bude také výstavba nové výpravní budovy, vzniknou zastřešená nástupiště s mimoúrovňovým přístupem cestujících podchodem. Spojení na nově vzniklé přednádraží zajistí silniční most přes Tichou Orlici o celkovém rozpětí 248 metrů. Přeložka trati je spojena s přeložkou řeky Třebovky a s přeložkou silnice druhé třídy. Koleje na ní povedou kvůli hrozbě povodní po mostní estakádě v celkové délce 374 metrů.
Již v březnu byly vykáceny stromy v místech budoucí stavby. Investor za ně musel zaplatit asi 3,5 milionu korun a má nařízeno vysadit náhradou nové.
Přestavba stanice měla původně zahrnovat i demolici stávající hrázděné výpravní budovy. Ta však byla prohlášena po protestech řady osobností zaštítěných sdružením Nádraží nedáme! za kulturní památku, proto zůstane na svém místě, ale bez jasného budoucího využití.

Nové a rychlejší

• Po přestavbě průjezdu Ústím nad Orlicí budou moci vlaky s naklápěcími skříněmi tudy jezdit až 160 km/h.

• Součástí je stavba přeložky trati v prostoru Mendrik na třebovském zhlaví, a to po soustavě mostů přes soutok Tiché Orlice a Třebovky. Zároveň dojde k zvýšení světlé výšky podjezdu pod tratí na silnici do Chocně.

• Budují se dvě nová ostrovní nástupiště (pro hlavní trať) a jedno nástupiště boční (pro trať směr Letohrad). Na orlické straně stanice bude postavena nová výpravní budova, která bude s nástupišti propojena podchodem.

• Pro bezpečnější přístup k výpravní budově budou zrušeny nebezpečné železniční přejezdy na třebovském zhlaví. Místo nich bude přístup pro pěší a cyklisty umožněn novým podchodem. Zároveň bude jako náhrada vybudováno nové napojení přednádraží přemostěním Tiché Orlice.

• Poslední velkou stavbou na koridoru ve východních Čechách bude ještě výstavba zcela nové tratě mezi Chocní a Ústím, která počítá i se dvěma dlouhými tunely.

(čtk, kim)