Rada Pardubického kraje navrhla doplnit dokument Tvář kraje, který mapuje nejvýznamnější události, které se konají na území našeho regionu a mají zajištěnou finanční podporu. Dále byla navržena nová jména na seznam slavných rodáků.

„Pardubický kraj netvoří pouze přírodní krásy a stavební unikáty. Jsou to zejména lidé, kteří zde žijí a svojí pracovitostí a úsilím dokáží vytvořit pro druhé. Tvář kraje podle našeho soudu tvoří i Mezinárodní hudební festival v Letohradě, který má třicetiletou tradici. Je důkazem toho, že velká kultura přesahují hranice kraje i republiky, se dá dělat i na malém městě. Hudební festival Zlatá Pecka založila operní pěvkyně Dagmar Pecková, která je spjata s Pardubickým krajem už od svého narození. Její angažovanost v mezigeneračním festivalu je příkladná,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Dalším hudebním festivalem, který je navržen do Tváře kraje, je Hudební léto v Heřmanově Městci. Během patnácti let si dokázal vybudovat pověst uznávané akce, která brzy začala lákat návštěvníky z celého kraje. Vystupují na něm nejen renomovaní umělci, ale také mladí talenti. Festival také spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice.

„Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad prezentuje kulturní dědictví Pardubického kraje. Mezinárodní dosah je dán každoroční účastí sdružení, která prezentuji keltskou kulturu. Akce přináší nejen hudební zážitky, ale také poukazuje na velmi významnou část našich dějin,“ řekl Roman Línek, náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu.

Dokladem, že si samospráva váží slavných rodáků a osobností, kteří výrazně působili na území našeho kraje a zásadním způsobem se zasadili o jeho rozvoj a věhlas, je jejich zapsání do seznamu slavných rodáků a osobností. Nově by mohli na tento seznam přibýt jména bratrů Hermenegilda a Karla Škorpilových. Rodáci z Vysoké Mýta se zasloužili zcela zásadně o rozvoj bulharské archeologie na konci 19. a začátku 20. století. Dalším navrženým je páter František Antonín Mens. Hudební skladatel z Bystrého se jako kněz zabýval nejen tvorbou duchovní hudby, ale také výukou hry na housle a violoncello.

Při příležitosti státního svátku se v Žamberku udělovaly každoroční Ceny města.
Cenu města dostal hasič, fotografka i člen Sokola