Řidiči, pozor! Od úterý začíná rozsáhlá rekonstrukce pardubických ulic 17. listopadu a Jana Palacha. Oprava povrchu vozovky je rozdělena do tří etap, dnes začíná ta první, která potrvá do 1. června. Uzavřen při ní bude úsek od křižovatky s ulicí Svobody až ke křižovatce s Teplého ulicí.

Provoz městské hromadné dopravy, meziměstské autobusové dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému bude v celém úseku zachován bez větších omezení. Dopravní podnik města Pardubic se s Pardubickým krajem dohodl, že až na úplné výjimky bude stále jeden pruh otevřený pro MHD.

„Dojde pouze k průběžnému posunu stávajících zastávek o dostupnou vzdálenost z důvodu provádění stavebních prací," vysvětlil vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

Začnou demontáží vpustí a obrub

A jak se s uzavírkou vyrovná pardubický dopravní podnik? V první fázi se žádné větší změny nechystají. Dokonce ani nebude muset trolejbusy nahradit autobusy. „Mimo letní prázdniny bychom nebyli kapacitně schopni nahradit veškeré trolejbusy jezdící po ulici 17. listopadu autobusy," uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Kromě samotných krytů vozovky bude také modernizováno odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místě výskytu trvalých deformací, dále obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a vodící pásky. Firma M – Silnice práce v první etapě zahájí demontáží vpustí, žulových obrub a vodicích pásků.

Rekonstrukce potrvá až do listopadu, a tak panují obavy, jak moc uzavírka zatíží centrum Pardubic. Dopravní situace je ve městě kvůli chybějícím obchvatům dlouhodobě komplikovaná, teď se navíc uzavírka ulic Jana Palacha a 17. listopadu bude časově krýt s rekonstrukcí třídy Míru.

Dva týdny před termínem zahájení byly na všech vjezdech do města instalovány dopravní informační značky upozorňující na uzavírku. Informace o ní byly zveřejněny také prostřednictvím zpravodaje městského obvodu I a V a Magistrátu města Pardubic.
Město i kraj se obávají, aby nenastala podobná blamáž, jako když byl uzavřen most Pavla Wonky a zmatení řidiči netušili, kudy zavřený úsek objet.