Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách by uchazečům o vysokoškolské studium měly pomoci vybrat si některý z 50 nabízených bakalářských studijních oborů, na něž v dalším studiu navazují magisterské obory a poté doktorské studijní programy. Jako první přivítá návštěvníky již dnes Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, která sídlí v areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

„Zájemci o vysokoškolské studium mohou své budoucí zaměření vybírat pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Pardubice z více než 60 studijních programů a téměř 140 studijních oborů – v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Jen v bakalářském studiu nabízí 7 fakult na padesát studijních oborů," uvedla Valerie Wágnerová z Univerzity Pardubice.

Zájemci o studium získají během dnů otevřených dveří řadu důležitých informací pro své další rozhodování. Dostanou například podrobné informace o studijní nabídce, seznámí se s postupem přijímacího řízení, absolvují prohlídky speciálních laboratoří, vysokoškolských kolejí s menzou, či tělovýchovného areálu. Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2017 také přípravné kurzy, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na blížící se přijímací zkoušky na univerzitu.