Celou akci uspořádalo Město Chrudim, Odbor sociálních věcí a Médea – z.s., za podpory Pardubického kraje, měst Hlinsko, Chotěboř, Přelouč, Svitavy, Vysoké Mýto a MěP Pardubice.

Cílem této akce je povzbudit zájem žáků, pedagogů i širší veřejnosti o právní problematiku a posílit právní vědomí mladé generace poutavým a efektivním způsobem. Dopoledne se do Chrudimi sjelo 24 čtyřčlenných soutěžních týmů z různých měst a obcí Pardubického kraje, aby poměřily své znalosti.  Všichni soutěžící prošli několikaměsíční přípravou, kdy absolvovali v rámci  výuky blok přednášek  Mgr. Jiřího Hrabčuka  z oblasti prevence kriminality. Své nabyté vědomosti uplatnili nejprve ve školních kolech. Z chrudimských škol se krajského kola zúčastnila  družstva ZŠ Dr. Peška a Gymnázia Josefa Ressela.

Bezchybnou organizaci soutěže zabezpečili pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim, kteří pojali celou soutěž jako soudní proces řízený JUDr. Juditou Fair Justicí Chrudimskou (Lucie Hašková, Východočeské divadlo Pardubice), která celou soutěží včetně vyhlášení rozsudku o umístění jednotlivých týmu, studenty a žáky provázela.

16. ročník krajského kola soutěže Právo pro každý denZdroj: Archiv pořadatelů

V letošním ročníku se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii víceletých gymnázií se zapojilo 7 týmů a v kategorii základních škol to bylo 17 týmů. Rozdíly v přidělených bodech mezi jednotlivými týmy byly výrazné. Dle výroku poroty odvedli žáci i studenti kvalitní výkony, měli obsáhlé znalosti a projevili značný rozhled v oblasti práva. 

Porota ve složení:
Mgr. Lenka Šedová - vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR – Chrudim
Mgr. Karolína Madajová - kurátor pro mládež – Městský úřad Chrudim
Mgr. Jiří Hrabčuk - lektor, odborný poradce – Médea - z.s. Hlinsko
plk. Mgr. Jiří Žouželka - zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Chrudim
Mgr. Lukáš Dvořák - vrchní strážník Městské policie Chrudim
Mgr. Jiří Novotný - ředitel Městské policie Chotěboř
Leoš Slavík DiS - vrchní strážník Městské policie Přelouč

Hosté:
Pavel Štěpánek – místostarosta města Chrudim
Mgr. Lenka Havelková – Odbor školství, Krajský úřad Pardubického kraje
Mgr. Radka Pochobradská – vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim

Výsledky krajského kola soutěže

kategorie: ZŠ

1. ZŠ Smetanova, Chotěboř
2. ZŠ Lubná – Sebranice
3. ZŠ Pardubice – Dubina I.
4. ZŠ Ležáků, Hlinsko I.
5. ZŠ Pardubice – Dubina II.
6. ZŠ B. Smetany, Lanškroun
7. ZŠ Řečany nad Labem
8. ZŠ Dr. Peška, Chrudim I.
9. ZŠ Ležáků, Hlinsko II.
10. ZŠ a MŠ Tatenice
11. ZŠ Dr. Peška, Chrudim II.
12. ZŠ Prosetín
13. ZŠ Choltice
14. ZŠ Chvaletice
15. ZŠ Včelákov
16. ZŠ Mas. nám., Přelouč
17. ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto

kategorie: víceletá gymnázia

1. Gymnázium Chotěboř
2. Gymnázium Dašická, Pardubice
3. Gymnázium Svitavy
4. Gymnázium Lanškroun
5. Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
6. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko
7. Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl

Radka Pochobradská