Se znepokojením sleduji vývoj situace při rekonstrukci nejdůležitější páteřní komunikace D1, kdy již několik týdnů vázne její rekonstrukce kvůli geologickému stavu podloží dálnice.
Budou nutné opět další vícepráce, které ve výsledku budou znamenat výrazné prodražení celé stavby? Jsem přesvědčený, že je to ukázka toho, kam jsme se dostali při zadávání veřejných zakázek.
Naše legislativa po mnohaletém vývoji dospěla do bodu, kdy silný tlak na ceny a nedostatečný důraz na kvalitu díla vedou k tomu, že se podobné „objevy" vyskytují stále častěji. Není náhoda, že tato překvapení se vždy „objeví" ve fázi, kdy jsou již učiněny téměř nevratné kroky.
Ve své funkci sleduji i další stavby a jsem zvědavý, kdy se stane opět něco podobného jako na dálnici D1.

Silnice v kraji je téměř neprůjezdná

Nyní ale k situaci v kraji. Každý den dojíždím z východní části Pardubického kraje do jeho sídelního města v Pardubicích a jsem nucený využívat páteřní komunikaci I/35. To, co jsme předpokládali, se bohužel naplnilo do posledního písmenka. Velmi výrazně vzrostl počet nákladních i osobních automobilů, které využívají cestu z Čech na Moravu přes náš kraj. Dal jsem si tu práci a sledoval jsem státní poznávací značky, a i když se z toho nedá zcela usuzovat, kam řidiči míří, je zřejmé, že 60 až 70 procent z nich využívá trasu z Hradce Králové do Mohelnice jako tranzitní.

Již tak přetížená silnice první třídy se stala téměř neprůjezdnou. Od Litomyšle až po Holice projíždíme souvislými kolonami. Nemluvě o omezování a zpomalování činnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby i ostatních složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.

Současná situace  je bohužel tragická

Považuji proto za svou povinnost vyzvat Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy, aby urychleně konaly, protože zastavení prací na D1 prodlužuje přechodný stav, který bude beztak velmi dlouhý. Současná situace také jen potvrzuje nezbytnost urychlení výstavby silnice R35.

Předpokládám, že i kolegové z ostatních krajů, kterých se rekonstrukce D1 přímo či nepřímo dotýká, budou mít stejný názor. Situace je neudržitelná, konejte rychle!

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje