Při tvorbě rizikové mapy byly použity vybrané údaje o dopravních nehodách poskytnuté Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky a údaje z Celostátního sčítání dopravy.

Z mapy plyne, že nejnebezpečnější komunikací na Chrudimsku je silnice I. třídy číslo 37, která protíná okres severojižně a směřuje od Pardubic přes Chrudim, Slatiňany, Nasavrky a Trhovou Kamenici dál ke Ždírci nad Doubravou. Tato silnice byla vyhodnocena jako silnice se středně vysokým rizikem.

Silnice 1/17 z Chrudimě na Hrochův Týnec a dále na Vysoké Mýto byla vyhodnocena jako středně riziková, zatímco průjezd jejím úsekem na západ od Chrudimě představuje středně nízké riziko.