Výbuch, který před rokem v semtínské chemičce Explosia zabil čtyři dělníky a kompletně zničil železobetonový bunkr určený k výrobě trhaviny, zavinilo s největší pravděpodobností selhání technologie. Uvedl to Jiří Simandl, mluvčí pardubické Explosie.

Ve středu 20. dubna 2011 v 6:45 hodin došlo v semtínské chemičce Explosia k silné detonaci. Došlo k ní v takzvaném objektu A55 a A55/1, tedy bunkru, kde se vyráběla trhavina Perunit.

„K prvotní iniciaci výbuchu došlo se vší pravděpodobností v navažovně, tedy v objektu označeném A55/1. Je to bezobslužný provoz, který je řízen pouze na dálku. Navažovna byla součástí železobetonového komplexu, kde se finalizovala výroba trhaviny. Druhou částí byla mísírna. Šlo o dvě oddělené místnosti spojené pouze pancéřovanou úzkou trubkou, která z navažovny přiváděla do mísírny nitroglycerin," popsal počátek dění Jiří Simandl.

Mechanická závada

Původcem výbuchu byla nejspíše odstředivka, která odděluje výbušnou směs od vody. Z důvodu bezpečnosti se totiž vysoce třaskavá směs nitroglycerinu rozpouští ve vodě, aby se s ní vůbec dalo manipulovat.

„Výbuch pravděpodobně inicioval mechanický předmět v centrifuze, která se používá k oddělení nitroglycerinové složky od vody. Domníváme se, že zřejmě u zařízení došlo k mechanickému selhání nebo únavě materiálu a uvolnění kovové části v odstředivce. Ze zprávy vyšetřovací komise potom nadále vyplývá, že výbuch se okamžitě přenesl do spojovací trubky, která v té chvíli byla plná nitroglycerinu a vzápětí pak i do objektu mísírny. Tam inicioval výbuch nitroglycerinu v jedné ze tří míchacích nádob i již hotovou trhavinu Perunit E jak v sousední nádobě, tak na přistaveném vozíku," popsal pravděpodobnou příčinu výbuchu mluvčí Jiří Simandl.

Obtisky na zemi

Exploze měla obrovskou sílu. Celý bunkr doslova vyzvedla vzhůru a celá stavba se vzápětí zhroutila do sebe. Větším škodám zabránilo to, že celá stavba byla navíc ještě překryta vrstvou zeminy a obehnána ochranným valem, který tlakové vlně nedovolil jít celou silou po zemi, ale usměrnil ji vzhůru. Bohužel čtyřem zaměstnancům, kteří byli v té době na místě, už nebylo pomoci. Kromě čtyř mrtvých dělníků zranil výbuch dalších devět lidí. Šlo většinou o zranění způsobená střepy.

Sílu výbuchu v uzavřeném prostoru demonstrovaly některé závěry vyšetřování. Například způsob, jakým vyšetřovatelé zjistili, kde v okamžiku exploze stály dva manipulační vozíky, kterými se navážel materiál a odvážela hotová trhavina. Jejich polohu pomohly vyšetřovatelům určit dva obtisky, které po sobě vozíky zanechaly.

Na věci stále pracují policisté, kteří zkoumají možnou případnou trestní odpovědnost konkrétních osob.Sklad nitračních kyselin, asi 50 metrů od místa výbuchu