„Oslovíme sochaře Františka Bálka, aby nám udělal cenovou nabídku," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že v době, kdy se vybraný projekt účastnil architektonické soutěže, byla jeho cena zhruba dva miliony korun.

A kdy by měla bronzová socha Jana Kašpara v nadživotní velikosti stát v centru města? Počítá se s březnem příštího roku, kdy si bude město připomínat 90 let od úmrtí slavného letce.

„Sochař nyní musí společně s pracovníky odboru hlavního architekta vymyslet, kam přesně sochu umístit," podotkl Martin Charvát.

Při umisťování sochy má být brán zřetel na využití malého náměstíčka, které po rekonstrukci třídy Míru vzniklo vedle obchodního domu Magnum. Socha by tak neměla narušit fungování trhů, vejít by se na třídu Míru nadále měly i vánoční stánky.
V jednu chvíli se uvažovalo také o přejmenování nového placu na náměstí Jana Kašpara. Zjistilo se ale, že by to znamenalo velké potíže pro velké firmy, které by si kvůli tomu musely měnit adresu.

Bronzová socha Jana Kašpara s časovou osou jeho života měla cestu do centra Pardubic celkem složitou. Tento projekt skončil v architektonické soutěži druhý a řada na něj přišla až v okamžiku, kdy se zjistilo, že vítězný návrh by byl moc drahý.

Proti vítěznému stožáru architekta Petra Pinkase se zvedla vlna odporu už po oznámení výsledků soutěže. Petici proti tomuto návrhu podepsalo přibližně 1 200 lidí. Autoři petice upozorňovali na údajné nedostatky vítězné studie. Dostatečně podle nich nevystihovala Kašpara a ani jeho úspěchy. Větrný rukáv v době aviatikových letů ještě totiž neexistoval.

„Názory, že památník neukazuje na osobnost Jana Kašpara nebo fakt, že větrné rukávy neexistovaly v době Kašparova letu, se mi zdají bezpředmětné a jsem rád, že tak to viděla i komise, která návrh vybrala z desítek dalších jako nejlepší," poznamenal tehdy Petr Pinkas.

Vysoká cena

Důvodem k odmítnutí vítězného návrhu ale nakonec byla jeho cena. „My jsme splnili všechny povinnosti, které pro nás vyplývaly z architektonické soutěže. Zadali jsme zpracování projektu, ale zastupitelé ho nakonec odmítli, protože neúměrně vzrostly náklady," vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.

Když se zjistilo, že stožár na třídě Míru nevyroste, začalo se mluvit o tom, jak vzniklou situaci řešit. Ke slovu se tak dostali právníci. „Mým přáním je, abychom našli legální cestu, jak sochu Františka Bálka na třídě Míru postavit," podotkl Martin Charvát, který si v loňském roce nechal zpracovat právní rozbory.

Rozhodnutí využít návrh, který skončil na druhém místě, přivítalo velké množství lidí. „Navrhovaná socha aviatika kráčejícího po časové ose svého vlastního života naopak přesně respektuje historickou realitu," poznamenal historik Jiří Kotyk.

Podobný názor má i zastupitel Miroslav Rubeš, který podle primátora patřil k hlavním zastáncům sochy na třídě Míru. „Nebyla by jistě žádná ostuda postavit na místě rodného domu letce sochu, která v konkurenci 47 návrhů skončila na druhém místě," uvedl Miroslav Rubeš.