Společnost AVE má nyní v dokumentu objasnit připomínky obcí, dotčených orgánů i občanů, které zazněly na únorovém veřejném online projednávání. Lidé se nejvíce bojí toho, jaké dopady bude mít spalovna na jejich život.

„Je zde vyšší výskyt rakoviny, na což upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO), ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zdravotnictví,“ zdůraznil například Tibor Schwarz ze spolku Zelený dům.

Psali jsme již:

Ilustrační foto
Hlas lidu, hlas boží? Kritici spalovny v Pardubicích na to spoléhají

Společnost tvrdí, že podle studií nebude provozem spalovny ohroženo životní prostředí ani zdraví obyvatel, a linku chce uvést do provozu. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu,“ sdělila mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Text petice proti spalovně je na konci článku

Zaměstnanci firmy avizovali, že dokumentaci doplní například o celou kapitolu týkající se dopadů záměru na veřejné zdraví, aby splňovala evropské směrnice pro kvalitu ovzduší, nebo studie, které jsou zaměřené na zdraví občanů v okolí podobných zdrojů emisí.

„Věříme, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel,“ dodala Ivácková.

Ilustrační foto
Boj proti spalovně pokračuje. Ministerstvo vrátilo dokumentaci k přepracování

Proti obnovení provozu stojí zástupci radnice i veřejnost. „Spalovna by ročně zpracovala 20 tisíc tun nebezpečných odpadů, nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno,“ poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

Lidé dál shánějí podpisy na petici, která proti spalovně vznikla. „Vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví,“ stojí v petici.

Ministerstvo životního prostředí, od kterého majitel spalovny žádá povolení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), prosadilo jednání bez přítomnosti veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se online zasedání
Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

Boj o spalovnu trvá už roky

Ministerstvo v březnu vyšlo kritikům vstříc a dokumentaci majitelům spalovny vrátilo, především kvůli nedostatkům v oblasti hodnocení zdravotních rizik a dalším nejasnostem.

Jak šel čas se spalovnou

2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA

„Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva.

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.Zdroj: Karel Haas

To uvítalo i vedení pardubické radnice. „Vzhledem k množství námitek z řad laické i odborné veřejnosti to byl ze strany ministerstva logický krok. Je to sice jen malé vítězství, které nám však dává naději, že se podaří zprovoznění spalovny zastavit,“ řekl tehdy náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Spor o spalovnu, který trvá už více než deset let, tak bude pokračovat. „Obec Rybitví bude dále bojovat proti spalovně všemi možnými způsoby, které nám zákon umožňuje,“ informovala starostka Rybitví Eva Šmeralová.

Petice proti spalovně:

Od minulého týdne koluje v Pardubicích, znovu po třinácti letech, petice proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví. Za jejím vznikem stojí občanské iniciativy a představitelé obcí, které mohou být dotčeny obnovením provozu, o které již řadu let usilujeOd minulého týdne koluje v Pardubicích, znovu po třinácti letech, petice proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví. Za jejím vznikem stojí občanské iniciativy a představitelé obcí, které mohou být dotčeny obnovením provozu, o které již řadu let usilujeZdroj: obec Rybitví

Petici proti znovu zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví město Pardubice připravilo ve spolupráci s okolními obcemi a zájmovými spolky.Petici proti znovu zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví město Pardubice připravilo ve spolupráci s okolními obcemi a zájmovými spolky.Zdroj: obec Rybitví