Chrudimský zastupitel Josef Káles si zbrojní průkaz obstaral poměrně nedávno. „Jsem přesvědčen o tom, že čím víc lidí bude ozbrojeno, tím větší je šance zabránit případnému teroristickému útoku nebo jinému hrozícímu nebezpečí. Stejná ostatně byla i moje osobní motivace k pořízení zbrojního průkazu," uvedl zastupitel.

Toho, že by si zbrojní průkaz obstaral kdejaký moula, se Josef Káles nebojí. „K jeho vystavení je například nezbytné nastudovat správné odpovědi na přibližně 700 nebo 800 testových otázek, takže bez patřičných znalostí nikdo zbrojní průkaz nedostane," míní Josef Káles.

Získání zbrojního průkazu je navíc podmíněno i dobrozdáními různých lékařů. „Praktický lékař tak jednoho mého příbuzného odeslal například za jeho diabetologem, kardiologem a za dalšími specialisty. Je patrné, že lékaři jsou v tomto ohledu velmi opatrní. Zkoumá se samozřejmě také to, zda se člověk neléčil s nějakou duševní nemocí," ujišťuje Josef Káles.

Z poznatků chrudimského zastupitele plyne, že většina lidí zdůvodňuje pořízení zbrojního průkazu lepší možností sebeobrany a ochrany svého majetku. Vyhoví-li takoví žadatelé všem zákonným podmínkám stanoveným právě pro tuto skupinu, jsou poté oprávnění nosit zbraň také venku. Je ale samozřejmě, že při tom nesmějí vypadat jako hrůzu budící zbojníci.

„Střelná zbraň musí být v takovémto případě nošena skrytě a jsou tam i některé další zpřesňující a omezující podmínky. Zcela jistě tak není možné vzít si zbraň s sebou například na fotbalové utkání nebo na různá masová shromáždění a kulturní akce," doplňuje Josef Káles.

O přímé souvislosti mezi teroristickými útoky, migrační krizí a vůlí Čechů se ozbrojovat se často hovoří, ale hlavní motiv může být skrytý jinde.

„Podle mě se to za to spíš schovává. Jedná se prostě o boom, který souvisí s novou generací. Zájem o vlastnění zbraně není nikterak drastický. Současná generace to prostě bere tak, že zbraň patří k výbavě domácnosti," uvedl psycholog a docent Univerzity Hradec Králové Jan Lašek.(man, hd)