Tým archeologů Východočeského muzea v Pardubicích pod vedením Łukasze Wiesławského tam byl vyslán poté, co majitelka pozemku chtěla začít se stavbou rodinného domku. „Když stavíte dům, poptáváte se také po tom, zda by v lokalitě nemohly být i archeologické nálezy. A jelikož se v tomto případě jednalo o oblast, kde již v minulosti byly takové nálezy objeveny, vyrazil na místo tým na záchranný archeologický výzkum,“ popsala Kateřina Procházková Skůpová z Východočeského muzea anabázi, na jejímž konci byl nález hrobu bojovníka z doby laténské.

S mečem i kopím

„Stáří hrobu odhadujeme na více než 2200 let, tedy přibližně do 3. století před naším letopočtem,“ uvedla archeoložka muzea Tereza Jošková a dodala, že i když byl hrob částečně poškozen strojní technikou, podařilo se odhalit téměř celou kostru včetně původní hrobové výbavy. Ukázalo se také, že bojovníka na onen svět provázel železný meč v pochvě u pravého boku a několik bronzových kroužků, které byly původně součástí opasku.

„Další zbraní vloženou do hrobu bylo i kopí. Bylo však uloženo poněkud nestandardně – list kopí se nacházel atypicky u nohou a rovněž na pravé straně těla, navíc došlo k záměrné deformaci předmětu, a to ještě před jeho uložením,“ dodala archeoložka. Tento způsob ukládání zbraní je u keltských hrobů poněkud neobvyklý. „Častěji se objevuje kombinace meče po pravém boku a kopí pak po levém, kdy list je u ramen či hlavy,“ řekla Jošková.

Z hrobu se podařilo získat i drobný fragment železné spony, která původně spočívala v oblasti hrudníku.

Unikátní naleziště

Mužovy ostatky nyní prozkoumají specialisté, kteří v laboratořích prozkoumají nejen jeho kosti, ale i zuby a zubní kámen. Právě bojovníkův chrup totiž může vnést trochu světla do otázek nejen kolem složení jeho stravy, ale také o tom, kde žil. Proveden bude také kompletní antropologický rozbor, který prozradí více o věku, pohlaví a tělesném stavu. Podle archeologů se však již nyní dá říci, že je to výjimečný nález.

„Tento hrob představuje opravdu zcela unikátní nález, neboť pohřebiště či hroby z tohoto významného období našich dějin se dnes už téměř nenacházejí. Za posledních deset let jsou na Pardubicku registrovány pouze dva samostatné hroby, a to v okolí Chrudimi a v Mikulovicích,“ uvedla Jošková a dodala, že při podobném průzkumu před stavbou domu se v roce 2015 nedaleko současného naleziště objevil fragment patrně ženské ruky s bronzovým náramkem. „Tato skutečnost ještě více naznačuje význam této lokality a potřebu ji chránit. Je více než pravděpodobné, že se tam pod zemí může ukrývat dosud neodhalené keltské pohřebiště a případně i sídliště,“ řekla archeoložka.