V poslední den roku 2013 bylo do babyboxu v Pardubické krajské nemocnici, a.s. uloženo dítě. Na Silvestra přesně v 5.16 hodin byla do schránky umístěna donošená, čerstvě narozená holčička. Váží 3740 gramů a měří 49 centimetrů.

„Holčička byla do babyboxu umístěna krátce po porodu. Určitě nebyla starší než dvě hodiny. Byla čistě oblečená,"uvedl Marian Šenkeřík, primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Holčička je nyní v péči pediatrů perinatologického centra. Je umístěna na jednotce intermediární péče novorozeneckého oddělení PKN.„Podle prvních vyšetření je dítě zdravé,"uvedl primář Šenkeřík.

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess ji pracovně pojmenoval Ria. „Je to podle křestního jména největších vícenásobných pardubických dárců, jimiž jsou velkorysí Ria a Jiří Křemenákovi,"uvedl na webových stránkách www.babybox.cz Ludvík Hess, předseda správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim a předseda představenstva občanského sdružení Babybox pro odložené děti — Statim.

Babybox v Pardubické krajské nemocnici, a.s., byl slavnostně uveden do provozu 29. července 2008. Poprvé do něho bylo umístěno dítě v podvečer 6. března 2012. Ve schránce byl nalezen čerstvě narozený chlapec. Dnes nalezená holčička je druhým dítětem.