Dvaačtyřicet dětí a čtyři dospělí se na letním táboře na Trutnovsku potýkali se zažívacími potížemi. Naštěstí jen jeden den. Hygienici ovšem nezjistili žádné závady, byl pouze nařízen zvýšený úklid a dezinfekce. Tak podle kontrol  Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje vypadal ten nejhorší scénář na loňských letních táborech.

„Byla to spíše výjimka. Z dlouhodobého hlediska mohu jen konstatovat, že úroveň akcí pro děti je velice dobrá, zjišťované závady nebývají závažné. Jsou obvykle řešeny na místě a dochází k jejich okamžité nápravě," uvedl Ivan Kučera, ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Jak doplnil, hygienici věří tomu, že stejná situace bude i letos.

Sledují nejen vodu

Ani letos tábory nenechají hygienici bez povšimnutí.

„Jde především o prevenci, aby děti neohrozila onemocnění především střevního charakteru. Ta mohou vzniknout při nesprávném skladování potravin, nebo když v táborech nerespektují pravidla provozní hygieny při přípravě jídla," uvedl Ivan Kučera.

„Pravidelně zjišťujeme, jak provozovatel tábora zajišťuje pitnou vodu, jak vypadá sociální zařízení. Věnujeme pozornost také ubytování dětí či vedení zdravotní dokumentace dětí a jejich vedoucích," řekl Ivan Kučera.

Loni osm sankcí

Jak dodal, loni pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých provedli v letních táborech sto devatenáct kontrol, z toho pět v samostatných jídelnách, které zajišťovaly stravování pro děti. Přitom k sankcím hygienici sáhli u osmi přestupků.

„V devíti případech byly zjištěny drobné závady v ubytování, osm ve stravování, sedm ve vedení zdravotní dokumentace dětí nebo jejich dozoru. Ve dvou případech neodpovídaly podmínky pro osobní hygienu dětí a jedna závada platila pro zajištění podmínek konání tábora, v jednom případě provozovatel nesplnil ohlašovací povinnost. Z přehledu vyplývá, že prohřešky nejsou závažné a úroveň táborů je dobrá," zdůraznil Ivan Kučera.

„Vůbec poprvé jela moje dcera na tábor, tak jsem zvědavá, s jakými zážitky se vrátí. Když byl loni syn, tak jsem se trochu zlobila, že se převlékl snad jen třikrát za čtrnáct dní. Vedoucí je měl i v tomto ohledu sledovat. Ale to jsou prostě kluci. Mávnou rukou a řeknou: však ono je to dobré. Kdyby ho nehlídala babička na prázdninách, dopadlo by to asi  úplně stejně," usmála se Jana Novotná z Královéhradecka.