Klimatologové se ovšem nepletou. Sucho nejenže svírá celou střední Evropu už několik let, ale ani deštíky posledních týdnů nedokázaly negativní bilanci zvrátit. Nanejvýš jen zmírnit.

A otázkou navíc je, na jak dlouho…

„Díky dešťovým srážkám došlo k výraznému zmírnění půdního sucha na většině území, nyní je půdním suchem postiženo necelých 30 procent území ČR,“ uvedla mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Martina Součková.

Mezi tuto třetinu území ale patří i bezmála polovina území Pardubického kraje: Celý okres Pardubice, převážná část okresu Chrudim a číst Svitavska.

Ilustrační foto
Nemá kdo jezdit, řidiči jsou na nemocenské

„I nadále přetrvávají nízké vlhkosti půdy zejména v severozápadních a východních Čechách a na jižní Moravě,“ dodala mluvčí.

Dokládá to i stav vegetace a malé výnosy farmářů.

Z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnany, a to zejména borovice a smrk a místy i modřín. Na většině území usychají především starší porosty borovice, právě snížením hladiny podzemní vody. Oslabení jehličnanů má za následek napadení porostů kůrovcem, které podle lesáků dosáhlo historických rozměrů.

U listnatých stromů je sucho patrné předčasným žloutnutím listů.

„Půdní sucho má i nadále stále negativní vliv na výnosy a kvalitu polních plodin. Kvůli suchým loukám máme rovněž nedostatek pícnin,“ stěžují si farmáři.

Wellness Horal. Saunové rituály.
Relaxace, sauny a masáže. V resortech napříč Českem si odpočine každý

Ačkoliv se díky dešťům podařilo aspoň částečně dorovnat půdní vlhkost, špatná situace zůstává v hlubších vrstvách. Hluboko pod normálem tak zůstávají hladiny podzemních vod. Problém také je, že chybí vytrvalý déšť, většina srážek spadla ve formě přívalových lijáků.

Tento stav mohou zvrátit jen dlouhodobější vydatnější deště či zima bohatá na srážky, kdy má voda čas se vsakovat, protože ji neodčerpávají rostliny.