Energetici sem natáhli z Hlinska nové vedení vysokého napětí, které má až čtyřikrát větší kapacitu než to původní.

Město na to léta čekalo, dosavadním nízkým příkonem byl limitován nejen rozvoj průmyslové zóny, ale i výstavba nových sídlišť.

„Jedná se o zásadní stavbu, která má obrovský význam pro další rozvoj a prosperitu města Poličky a celého okolí,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Skutečností je, že právě zkapacitnění sítě na Poličsku je vedle stavby dálnice D35 nejpotřebnější investici do infrastruktury v Pardubickém kraji. Region Poličska slabým připojením, dimenzovaným v 50. letech, v posledních letech trpěl. Výrazně svazoval hospodářský rozvoj.

„Upozorňovali na to nejen zástupci velkých podniků, jako například Ravensburger,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

Výstavba nového vedení 110 kV Hlinsko – Polička začala na podzim roku 2017 a komplikovaly ji, stejně jako u staveb silnic, složitá majetkoprávní vyrovnání. Musely se rovněž vybudovat přeložky dosavadních sítí a upravit distribuční vedení vysokého napětí v průmyslové zóně Polička.

Díky příznivému počasí se podařilo zrealizovat stavbu za 18 měsíců od kopnutí do země do zapnutí pod napětí. Standardně podobné stavby trvají tři roky.

Celkem bylo vztyčeno skoro 200 stožárů, které ční nad terénem až 40 metrů, celková délka vedení o napětí 110 KV je 28 kilometrů. Všechny stožáry mají pevné betonové základy – na jednu betonovou patku základ padlo kolem 140 kubíků betonu. Pro představu – na stavbu základové desky rodinného domu je potřeba zhruba 50 kubíků. Celkem tu „zahučelo“ 9,1 tisíc kubíků betonu. Celkové realizační náklady se pohybují kolem 400 milionů korun.

„Nyní budeme pokračovat stavbou vedení 110 kV z Poličky do Svitav,“ doplnil Pavel Šolc ze společnosti ČEZ Distribuce Pavel Šolc. To je ve fázi projekční přípravy a majetkoprávních jednání.