Na koordinační schůzce, kterou zorganizoval odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje společně s pořadateli projektu, se s ním detailně seznámilo všech dvanáct ředitelů zapojených středních odborných škol.

Letos se začíná
 až nezvykle brzy

„V porovnání s uplynulými lety tentokrát začínáme nezvykle brzy. Vzhledem k navýšení počtu akcí se letošní premiéra uskuteční už 28. ledna v Integrované střední škole technické Vysoké Mýto. Domníváme se, že rozdělení jednotlivých aktivit do delšího časového horizontu bude výhodnější i pro žáky základních škol," říká manažerka projektu TECHNOhrátky Eva Hromádková.

Pět středních škol pochází z okresu Ústí nad Orlicí, čtyři z okresu Pardubice, dvě jsou z okresu Chrudim a jedna ze Svitavska. Osm středních odborných škol se už kampaně zúčastnilo, čtyři jsou úplnými nováčky: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí a Střední škola automobilní Holice.

„Výběr středních škol není jednoduchý. Zájem o TECHNOhrátky je mezi nimi obrovský, proto jsme rádi, že se jich letos podaří zapojit více. Musíme najít vždy poměr mezi těmi, které se opakovaně hlásí, a mezi těmi, které potřebují naši pomoc. V tomto roce bychom však do projektu chtěli vtáhnout ještě intenzivněji zaměstnavatele," připomíná náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.

Polovinu tvoří strojírenské školy

Polovina ze zapojených škol je převážně strojírenského charakteru, dvě mají stavební zaměření a stejný počet se specializuje na služby a gastronomii. Zbývající dvě školy se věnují výuce plynárenských a elektrotechnických oborů.

„Nižší počet středních odborných škol ze Svitavska vykompenzujeme uspořádáním semináře kariérních a výchovných poradců v tomto regionu. Pilotní seminář jsme už uskutečnili v listopadu 2014 – ohlas na něj byl velice dobrý a zúčastnili se ho rovněž pracovníci krajského Úřadu práce," vysvětluje koordinátor projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.

Letos se uskuteční semináře tři – ve čtvrtek 19. března pro okres Svitavy, ve čtvrtek 
11. června pro okres Ústí nad Orlicí a ve čtvrtek 19. listopadu společně pro okres Pardubice a Chrudim.

Za dva roky projekt TECHNOhrátky oslovil už 2 752 žáků 7. až 9. tříd ze 77 základních škol z Pardubického kraje, jimž zábavnou a soutěžní formou představil 42 oborů a řemesel. (pd)

Termíny letošních TECHNOhrátek:
28. 1. (středa) ISŠ technická Vysoké Mýto
11. 2. (středa) SOU plynárenské Pardubice
9. 4. (čtvrtek) SPŠ Chrudim
22. 4. (středa) SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
6. 5. (středa) SŠ automobilní Ústí nad Orlicí
27. 5. (středa) SOU opravárenské Králíky
16. 9. (středa) SPŠ stavební Pardubice
30. 9. (středa) PSŠ Letohrad
14. 10. (středa) SŠ automobilní Holice
27. 10. (úterý) ISŠ Moravská Třebová
11. 11. (středa) SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
25. 11. (středa) SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk