„Bomby by ještě mohly být nalezeny v dalších podrobnějších etapách průzkumných prací," řekl Stanislav Král z Ředitelství silnic a dálnic. Organizace pokračuje v rozšíření klíčové křižovatky U Trojice, která by měla být hotová 
v roce 2017.

„Lokalitu pyrotechnik prošel s detektorem, našel jen kusy starého železného odpadu, nic nebezpečného. Neříkám, že se něco nemůže objevit v budoucnu, tento plošný průzkum byl do hloubky čtyři metry, při založení pilotů, mostů a všech přeložek se bude aktualizovat," uvedl Král.

Pro vybudování pilotů se skryjí svrchní tři metry půdy a místo se znovu změří detektorem. Následně se podloží navrtá a ve vrtech se provedou nová měření. Další možností jsou průzkumné vrty kolem místa založení a proměření bočních partií sondou. Nutné je prozkoumat podloží do hloubky osmi až 12 metrů.

Riziko nálezu leteckých bomb hrozilo i předloni při sanačních pracích u rafinerie Paramo, která je v sousedství křižovatky, nakonec se však žádná neobjevila. Pro případ nálezu pumy byly připraveny evakuační plány, které by se týkaly obyvatel z okruhu až do 1100 metrů.