„Kontrola trvala asi hodinu, hasiči kontrolovali požární dokumentaci, zda jsou prostory správně zkolaudované, zda máme požární zabezpečovací zařízení a zda jsou prostory volně průchozí,“ řekl Martin Senecký z Únikovky Pardubice, jejíž provozovatelé nechali prostor prověřit hasiči ještě před zahájením provozu, a kontrolou tak prošli bez problému.

Hasiči se zajímali především o to, jak je hráčům z prostor, kde hra probíhá, umožněn únik. Právě tento nedostatek vzal život pěti dívkám, kterým pro únik z místnosti, v níž se začaly dusit, chyběla klika od dveří – tu měly při hře nalézt. Tento případ, který se v lednu udál v Polsku, kontroly únikových místností odstartoval.

Opuštění prostor

„Hráčům musí být umožněno opuštění prostor únikové hry i bez pomoci osob zvenčí. Únik hráčů, který by byl závislý pouze na osobě, která hru kontroluje, by nemohl být považován za zajištění trvalé volnosti únikových cest,“ upozornila vedoucí pracoviště prevence HZS PAK Kateřina Shejbalová.

Mezi nejčastější nešvary patřilo to, že kontrolované prostory provozoven nebyly zkolaudované pro účely únikové hry, což se v Pardubickém kraji týkalo hned osmi provozovatelů.

U některých provozoven chyběly revize elektroinstalací a elektrických spotřebičů. „Některé otvory, zpravidla dveře, které původně sloužily pro únik osob, byly zmenšené v rámci simulace nějaké hry, což je špatně,“ doplnila Horáková.

„Kontrolou jsme prošli a dopadli jsme dobře. Nedostatky, které nebyly v souladu s vyhláškou, jsme napravili prakticky ještě v průběhu kontroly. Většinou jsme doplňovali různá označení, štítky nebo dokumentaci,“ popsala Tereza Broklová ze hry Hugo Koumes.

Někteří skončili

Některé únikovky však skončily, a to třeba ještě před tím, než je hasiči stihli zkontrolovat. „Provozovatelé se kontrol zalekli a skončili ještě před kontrolou,“ dodal Senecký.

„Do odvolání jsou obě únikové hry mimo provoz – čekají nás kontroly ze strany hasičů a živnostenského úřadu,“ informovali v dubnu provozovatelé svitavské únikové hry na Facebooku. „Rozhodli jsme se hru zrušit,“ potvrdiliv tomto týdnu.

Kontroly probíhaly po celé republice od ledna do konce května, více než 60 procent her není podle hasičů bezpečných. Provozovatele, u nichž byly zjištěny nejzávažnější prohřešky, čeká doplňující kontrola.