„Když se nám něco v domácnosti rozbije, neopravujeme to, ale vyhodíme a koupíme nové, taková je doba. Podobně se dnes chováme i ve vztazích," říká Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Upozorňuje, že bez sebereflexe a bez odhalení podstaty problému se stává, že opakujeme stále stejné chyby, jen s jinými partnery.

„Přizpůsobení se, respekt k druhému a tolerance," uvádí základní principy fungujícího dlouhodobého vztahu. „V partnerství je podstatné přizpůsobení se jeden druhému, ale i rodinnému životu. Zejména s pří-chodem dětí musí člověk umět upozadit sám sebe. Nepostradatelná je úcta 
k tomu druhému. Právě úcta se obecně z našeho života vytrácí. Vážit si sám sebe a ostatních by se člověk měl naučit už v dětství, ve vlastní rodině," dodává Roman Miletín.

Párům se často nedostává ani vzájemné tolerance.

„Naše babičky a dědové také nevstupovali do manželství jako dva lidé s totožnými povahami a s na vlas stejnými zájmy, a přesto spolu vydrželi. Je to o trpělivosti a snášenlivosti," podotýká ředitel pardubické poradny pro rodinu.

DĚTI JSOU ZASAŽENÉ VŽDY, V KAŽDÉM VĚKU

Rozvod rodičů děti zasáhne vždy, ať jsou malé, anebo již téměř dospělé. Psychologové považují za velice problematické období kolem šestého roku věku dítěte, když nastupuje do školy. Ale rozvod špatně snáší i děti dvouleté až tříleté v období takzvaného prvního vzdoru, a pak děti v pubertě, kterým se může zhoršit školní prospěch.