Poradna bude slavnostně otevřena již v úterý 27. listopadu, v deset hodin dopoledne v univerzitní aule. Návštěvníkům budou představeny nabízené služby i přehled nejčastějších problémů, se kterými se studenti potýkají.

„Akademická poradna poskytuje konzultační, poradenské a terapeutické služby včetně psychologického, speciálně pedagogického a sociálního poradenství již od května tohoto roku. Za tuto relativně krátkou dobu poskytla desítky odborných intervencí," uvádí vedoucí poradny doktorka Zdenka Šándorová.

Prakticky vše funguje tak, že studenti pardubické univerzity mohou za odbornými pracovníky zavítat se všemi svými osobními problémy, na něž sami nestačí.  Poradna jim pomůže například s otázkami týkajícími se studia,  zapeklitými osobními a rodinnými vztahy nebo třeba se stresovými situacemi. „Nabízíme pomocnou ruku, a to jak při řešení studijních obtíží, tak v tíživých životních situacích," upřesňuje Šándorová.

Představen bude i další projekt školy

Při oficiálním zahájení činnosti akademické poradny bude představen i další speciální projekt. Tím je Univerzita Pardubice a kampus bez bariér, díky němuž bude škola řadu služeb umožňující kvalitnější podmínky pro studium osob se speciálními potřebami dále rozšiřovat. (skr)