Žáci a žákyně ze základních a středních škol napříč krajem prezentovali témata z oblasti chemie, biologie, fyziky, medicíny, robotiky nebo historie. Vědecké projekty mladých vědců posuzovalo 16 vysokoškolských pedagogů ze tří fakult Univerzity Pardubice. Autorům nejlepších příspěvků univerzita slíbila stipendia.

„Mladí lidé přicházejí s řadou zajímavých projektů, kterým se mohou dále věnovat během studia na vysoké škole. Zájem o vědu v technických, přírodovědných i humanitních oborech vzrůstá, nejen na středních, ale už na základních školách, za to jsem velmi rád,“ řekl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Úspěšné ocenil rektor ve čtvrtek 10. června, zúčastní se Letní školy mladých vědců v Praze a získali také nominace do mezinárodní vědecké soutěže.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Junior a Středoškolák. Jednotlivé příspěvky rozdělila komise do pěti kategorií - Chemie a biochemie, Biologie a medicína, Fyzika, informatika, elektrotechnika a robotika, Ekologie a zemědělství a Společenské vědy.

V kategorii Středoškolák nabídly tři fakulty (Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta filozofická) vítězům stipendia, pokud se po ukončení školy rozhodnou ke studiu právě na těchto fakultách.

„Dlouhodobě podporujeme mladé vědecké talenty, protože jim dokážeme poskytnout ideální podmínky pro další růst. Žáci na prvních třech místech získali příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia. Navíc už od začátku studia se mohou zapojit do vědecko-výzkumných projektů fakulty pod vedením našich akademiků a odborníků,“ upřesnil Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Soutěž Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji se koná od roku 2006 se smyslem podpořit talentované žáky a studenty. Nejdříve musí projít přes okresní kola, na ty letos v květnu navázalo krajské kolo. Kvůli epidemiologické situaci prezentovali žáci své projekty online.