Přihlášky se dnešním dnem v Pardubicích zakončí na fakultách filozofické a zdravotnických studií, kdy největší nápor v minulém roce byl na oboru Anglický jazyk pro hospodářskou praxi z Fakulty filozofické a Zdravotnický záchranář z Fakulty zdravotnických studií.

Univerzita v číslech

Na tyto fakulty se tradičně hlásí počet uchazečů do různých bakalářských studijních programů, které mnohdy i několikrát převyšují počet těch přijatých.
Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Do 53 oborů bakalářského studia – v 27 studijních programech – bude všech sedm fakult přijímat necelé čtyři tisíce uchazečů, kteří mohou využít možnost strávit jeden nebo dva semestry na některé z téměř 170 partnerských vysokých škol v zahraničí, nebo využívat moderní vybavení, zázemí a služby uceleného univerzitního kampusu v Pardubicích.
Na podporu nadaných studentů a uchazečů o studium připravila Univerzita Pardubice mimořádná stipendia, které si zaslouží 200 nejlepších uchazečů o bakalářské studium. Jednorázové stipendium je pět tisíc korun.

Kritérii pro získání je splnění podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty, na jejíž studijní obor se hlásí. Platí to pro uchazeče všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013-2014.
Vyhodnocení a ocenění bude na začátku října letošního roku, tedy po skončení všech kol „přijímaček".

Další termíny na podání přihlášek do oborů na jiných fakultách Univerzity Pardubice jsou 15. březen, 31. březen a také 17. květen letošního roku.

Markéta Markovicsová