Dotazníkové šetření spokojenosti pacientů v nemocnicích v Pardubickém kraji dopadlo pro zdravotnická zařízení vesměs kladně.
Uskutečnilo se od srpna do září. Vedení kraje o výsledcích šetření informovalo včera média. „V mnoha případech a nemocnicích jakési dotazníky existovaly i dříve, bohužel každý z nich měl jinou strukturu. Byl zde i rozdílný přístup k jejich vyplňování ze stran pacientů a nakládání ze strany managementu," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pacienti odpovídali většinou kladně

„Snažili jsme se tedy, abychom měli srovnatelnou zpětnou vazbu v těchto zařízeních. Myslím si, že data z dotazníků jsou velmi zajímavá. Ukázalo se, že pacienti mají největší obavy z přístupu lékařů a sestřiček, z bolesti a vyšetřovacích metod. Také jim  vadil například kouř pod okny a nedostatek háčků v koupelně. Některé záležitosti se tedy dají vyřešit během několika dnů a některé jsou dlouhodobějšího rázu," dodal Martin Netolický.

„Dotazníky pacienti vyplňovali anonymně a sami je pak házeli do uzamčených schránek. Klíček od schránky měla pověřená osoba. Udělali jsme tedy veškerá opatření, abychom dostávali reálná data a měli pravdivou zpětnou kontrolu," ubezpečila koordinátorka kvality nemocnic Pardubického kraje Eva Havlíková.

Odpovídalo celkem 2304 respondentů

„Cílem dotazování nebylo vyhledat problémy v nemocnicích a následně trestat. Naší snahou bylo sbírat podněty od pacientů a na nich hledat řešení problémových věcí. Myslím, že jsme dostali plno podnětů, na kterých můžeme pracovat a nacházet jejich řešení," uvedl místopředseda Koordinační a řídící skupiny nemocnic Pardubického kraje Josef Pejchl.
Dotazníky byly rozděleny na tři skupiny, a to na porodnictví, hospitalizační péči a péči ambulantní.

Zaměření dotazníků bylo především na vztah pacientů a lékaře s personálem, dostatek informací o zdravotním stavu a léčbě pacientů.
Další otázky se týkaly výživy a stravy pacientů, respektování osoby pacienta, zajištění soukromí v nemocničním prostředí a toho, zda jsou pacienti spokojeni s léčbou a ošetřováním.
„Celkem zodpovídalo 2304 respondentů. V oblasti porodnictví se do dotazování zapojilo 387 pacientek, z hospitalizační péče 1147. Z oblasti ambulantní péče odpovídalo 777 pacientů. Celkově mohu říci, že pro nás to jsou zajímavé údaje. Mám radost, že převládají kladné odpovědi. Kromě silných stránek ale existují i slabé. I přes dobrý ohlas máme stále co zlepšovat. Pacienti navíc sami přispěli zajímavými nápady na zlepšení jejich pobytu v nemocnici," dodal hejtman Martin Netolický.

Nemocnice samy vypracují projekty

„Nemocnice přišly s tímto nápadem samy. Chtěly se navzájem porovnat. Na základě odpovědí zpracují nemocnice samy projekty na to, co a jakým způsobem mohou zlepšit," sdělila Eva Havlíková.
„Byla by pro nás i reálná možnost internetového hlasování. Určitě by bylo příjemnější, kdyby se mohli pacienti zapojit i z domova. Takhle vyplňovali dotazníky den před nebo v den propuštění," řekl Josef Pejchl.
„Tato forma dotazování byla první vlnou, kdy jsme chtěli vychytat různé chyby a zpracování otázek, další dotazování bude nejspíše na jaře. Anonymní dotazování bude mít tedy další vývoj," zakončila Eva Havlíková.    (mm)