„Chceme opravit památník, který připomíná oběti první světové války. Stojí pod náměstím, jde o sanaci pískovce. Máme ještě na hřbitově hrob padlých sovětských vojáků, který je ještě relativně v pořádku," řekla starostka Hlinska Magda Křivanová.

Průběžná kontrola

Na území kraje je 731 pietních míst a 494 hrobů s ostatky. Ministerstvo obrany po částech místa kontroluje. Letos komise viděla více než deset procent hrobů a pomníků, které byly ve výborném nebo dobrém stavu. Některá místa ovšem potřebují vyčistit, odstranit mech a prach a také obnovit nápisy.

Obce opravují hroby postupně, podle toho, jak se jim daří získávat dotace. V Bělé nad Svitavou se rozpadá válečný hrob ruského vojáka Ivana Banděrejeva. Oprava hrobu bude stát 120 tisíc korun, část pokryje dotace.

„Máme tu ještě památník obětem první světové války, potřeboval by vyčistit a vyspravit nápisy, ale zatím na to nejsou prostředky. Přednost má hrob ruského vojáka, který se rozpadá," řekla správcová společenského centra v Bělé nad Svitavou Dana Bačovská.

Důstojnější podoby by se mělo dočkat zanedbané vojenské pohřebiště v Chrudimi. Na hřbitově Svatého kříže je pochováno 239 vojáků, kteří zemřeli na zranění a nemoci v první světové válce. Vojáci byli pacienti lazaretu, který v Chrudimi fungoval v letech 1914 až 1920. Město letos rozhodlo, že přispěje katolické církvi i přes 300 tisíc korun, jestliže církev získá více než milion korun od ministerstva obrany.

Partyzán a vdova

Dva roky usilovala Polička o obnovu válečných hrobů ve městě. Za opravy vydá 220 tisíc korun a z toho sedmdesát procent pokryje dotace. Půjde o hrob partyzána z druhé světové války a hrob válečné vdovy se sirotkem. „Je tak akorát čas, abychom místa obnovili," řekl starosta Jaroslav Martinů.

V Moravské Třebové je jeden válečný hrob a podle ministerské kontroly je ve výborném stavu. Starosta Miloš Izák však ani neví, že takový ve městě mají. „Nemáme válečné hroby. Jsou tu hroby tak z období první světové války, ke kterým se už nikdo nehlásí, ty budou postupně likvidovány," řekl Izák.