Jak je dneska důležité při výběru zahraniční dovolené dbát na bezpečnost okolí letoviska?

V dnešní době různých společenských konfliktů a přírodních katastrof, bychom měli sledovat situaci v zemi, kde plánujeme strávit dovolenou. Negativní společenské jevy jsou ve většině případů soustředěny do velkých měst a turistických letovisek se vůbec nedotknou. Příkladem může být v současnosti Egypt, případně Řecko. O aktuální situaci v jednotlivých zemích se můžete informovat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz v kapitole Cestujeme. Komentáře poskytují Asociace cestovních kanceláří www.ackcr.cz nebo www.accka.cz.

Pokud už se rozhodnete vycestovat, máte možnost se zaregistrovat do systému DROZD, bližší informace na www.mzv.cz, kapitola Cestujeme. Ministerstvo vás bude přes sms nebo e-mail včas informovat o hrozícím nebezpečí v zemi. Systém umožňuje účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof nebo sociálních nepokojů.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.