Nový úsek o délce 3,44 kilometru má vést z Časů do Holic. Silnice má plnit funkci kapacitního přivaděče z D35 na Holice a dále na Moravu.

„Předpokládaná hodnota zakázky je 232,6 milionů korun. Stavba bude sloužit bezpečnému a plynulému napojení dálnice D35 a Holic na silnici I/35,“ informoval ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, který dodává, že projekt už má pravomocné stavební povolení. Stavba má začít příští rok na jaře a dokončena má být v roce 2023. Jedná se o další projekt, který v Pardubickém kraji vzniká kvůli dálnici.

Psali jsme již:

Většina nových značek na nové přeložce I/36 u Časů.
FOTO, VIDEO: Nový most nad D35 u Časů prošel zátěžovou zkouškou. Nyní se otevírá

Přeložka podle projektu začíná jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje na obchvat silnice I/36 zahrnuté do již budované stavby dálnice Opatovice -Časy a končí na okraji Holic. V září 2021 byla dokončena majetková příprava, Ředitelství silnic a dálnic muselo vykoupit přes padesát pozemků.

Projeďte si plánovanou přeložku z dálnice D35 do Holic aspoň virtuálně, ve vizualizaci:

Zdroj: Youtube

Nyní se hledá firma, která silnici postaví. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 22. listopadu 2021.

Časy-Holice

Silnice I/36 je společně se silnicí I/37 Hradec Králové – Pardubice – Chrudim nejdůležitější silnicí okresu Pardubice. Její význam bude ještě zvýrazněn po uvedení do provozu dálnice D35 (MÚK Časy), kdy bude připojovat Pardubice a okolní sídla na nadřazenou síť dálnic.

Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 27. prosince 2021,“ sdělilo ŘSD.

Zahájení soutěže oznámil na konci listopadu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Budoucí komunikace D35 není podmínkou realizace stavby I/36 Časy – Holice, protože bez ohledu na termín její výstavby a zprovoznění řeší současné nevyhovující směrové a výškové vedení trasy a zajistí kapacitní a bezpečnostní propojení Pardubice – Holice s vazbou na stávající I/35 směrem na Brno a Olomouc,“ uvedlo ŘSD.

Takto pokračují práce v okolí Chotče. Stavba protihlukové stěny.
Otevření D35 z Opatovic do Časů se blíží. U Chotče vyrostla protihluková stěna

„Kéž by šlo dvě stavby zkoordinovat tak, aby začátek i konec vyšel na ten samý rok,“ řekl řidič Jiří, který se obává, že stavba u Holic bude dokončena pozdě.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo soutěž na stavbu přeložky státovky I/36 z D35 u Sezemic do HolicŘeditelství silnic a dálnic vypsalo soutěž na stavbu přeložky státovky I/36 z D35 u Sezemic do HolicZdroj: ŘSD

Pardubický kraj se v roce 2017 zavázal vybudovat osm přivaděčů k dálnici D35.

„Stát nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun, která však v tuto chvíli ani zdaleka neodpovídá realitě. Pokud nebude částka pro kraj navýšena, je velmi pravděpodobné, že některé úseky nebudou vůbec realizované,“ řekl před časem náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Stavba počítá i s vybudováním křižovatky a dvěma novými mosty. Projektanti navrhují křižovatku se silnicí do Horních Ředic. V plánu jsou také odbočovaní pruhy ve směru od Pardubic i Holic.

"Tuto přeložku silnice I/36 vnímám jako velmi přínosnou. Na stávajícím úseku docházelo k mnoha dopravním nehodám a předpokládám, že nově řešený úsek by měl právě těmto nehodám předcházet," řekl starosta Holic Ondřej Výborný.

Na přeložce mají být i dva mosty, jeden poslouží jako převedení biokoridoru, druhý má křížit stávající silnici III/3051. Protihlukové stěny nejsou podle studie potřeba.

„V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována hluková studie. Na základě jejího výsledku nejsou podél přeložené komunikace zapotřebí žádná protihluková opatření,“ informovalo ŘSD.