V neděli nás čeká první neděle po svátku Tří králů. Končí Vánoce a je čas odstrojit vánoční stromek.

Ulice Pardubic zaplaví podle zkušeností z předchozích let kolem třiatřiceti tun smrků, borovic a jedliček. Obyvatelé města mají možnost stromky odkládat přímo do prostoru ke kontejnerovým stáním u svých domů nebo je dopravit do některého ze separačních dvorů v Pardubicích. Pozor, výjimkou je dvůr v Lonkově ulici v Polabinách, ten stromky nepřijímá.

„Stromky, které budou odloženy u popelnic rodinných domů, svezeny nebudou. V sídlištích probíhá svoz výhradně z volně přístupných kontejnerových stání. Stromky nebudou svezeny také ze stání kontejnerů, která se nacházejí v uzavřených dvorech nebo domech," upozornila mluvčí Služeb města Pardubic Světlana Pozníková.

Obyvatelé Svítkova, Rosic a dalších okrajových částí mohou stromky nechat ležet na kontejnerových stanovištích na tříděný odpad.

Vysloužilé stromky jsou sváženy do kompostárny v Dražkovicích. Zde se z nich vytvoří štěpka, která slouží k výrobě kompostu. Ten se pak používá při péči o městskou zeleň.