Pane senátore, kromě své politické aktivity jste známý ve veřejném životě také jako bojovník za zrušení změn času. Co Vás k tomuto tématu přivedlo?
Především to, že mi střídání času osobně vadí. Následně mě v tom utvrdilo i zjištění, že nejsem jediný, že například i vědci mají stejný názor. Zjistil jsem, že je to hloupost, která nepřináší žádné, ani často zmiňované ekonomické výhody. Střídání času má negativní vliv na biorytmus každého člověka a dokonce i každé buňky v našem těle.

Vaše úsilí má skutečně mnoho příznivců. Komu všemu tedy střídání času vadí a proč?
Je velmi zajímavé, kolika lidem a jak zásadně střídání času komplikuje život. Je například dokázáno, že v období změny času je vyšší nehodovost na silnicích, dále časté zdravotní problémy, mezi které patří zejména nespavost, bolesti hlavy a únava. Zejména u malých dětí se přidávají i psychosomatické potíže, spojené zejména s dřívějším vstáváním do školky. Změna času je velkým zásahem také do života autistů. Za zmínku pak stojí také případ hodináře, který vyrábí sluneční hodiny a vadí mu, že jeho výrobky půl roku neukazují správný čas. Těch případů skutečně není málo.

Takže střídání času vlastně nemá žádný praktický význam?
Neznám ani žádné ekonomické studie, které by potvrzovaly, že dochází k ekonomickým úsporám na spotřebě energií, tato teorie už byla překonána. Je to především dlouhodobý zvyk, který si firmy i lidé vytvořili, ale praktický dopad nemá. Domnívám se, že v dnešní době bychom si již neměli myslet, že dokážeme poručit nejen větru, dešti, ale dokonce i času! Právě proto jsem se pustil do projektu „Only one time" – nechci jen sedět se založenýma rukama, raději něco dělám, než o věcech jen mluvím.

Můžete nám projekt „Only one time" blíže představit?
Hlavním cílem je prosadit zrušení střídání času v celé EU a podpořit zavedení jednotného času.

Pro zrušení změn času jste zvolil cestu tzv. evropské občanské iniciativy. O co přesně se jedná?
Evropská iniciativa je vlastně takovým „evropským referendem", peticí, v níž mohou občané EU vyjádřit svůj názor a podpořit určité téma. Během jednoho roku je třeba nasbírat milion podpisů v nejméně sedmi zemích. Pokud se toto podaří, projedná téma Evropská komise a může k němu vydat právní předpis.

Kdy a jak se budou moci do projektu zapojit i občané?
Již nyní – spustili jsme tak zvanou předregistraci, ve které mohou svým hlasem podpořit náš projekt. Všechny příznivce bych proto rád pozval na naše webové stránky www.onlyonetime.cz a také na facebookový profil. Rádi zodpovíme také jakékoliv dotazy či náměty. Věřím, že se nám i díky aktivitě našich příznivců podaří projekt úspěšně dokončit!

Vizitka Petra Šilara
- Petr Šilar je zakladatelem projektu „Only one time" za zrušení změn času. V roce 2010 byl zvolen senátorem za Orlickoústecko, před tím byl od roku 1990 starostou Horní Čermné a radním Pardubického kraje.

- Vedle toho je zřizovatelem letohradského gymnázia, zakladatelem Nadačního fondu Vitanovský či předsedou správní rady v neziskové organizaci SKP-CENTRUM o.p.s.

- Je ženatý a má dva syny.

Evropská občanská iniciativa
• Evropskou občanskou iniciativou občané vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis.

• K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion občanů EU, kteří musí pocházet z alespoň 7 různých členských států. V každém z těchto 7 členských států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu.

• Pravidla a postupy, kterými se občanské iniciativy řídí, jsou stanoveny nařízením, které přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie v únoru 2011.

• Přehled probíhajících evropských iniciativ, ve kterých je možné hlasovat, je zveřejněn na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing