Meteorologové opět varují na silné bouřky, které se objeví v Pardubickém kraji od čtvrteční 15. hodiny do pátečních dvou hodin ráno. Jde o vysoký stupeň nebezpečí.

Výstraha se týká především okresu Chrudim, ale projeví se i na Holicku, Pardubicku, Orlicku a Svitavsku. Nízký stupeň nebezpečí platí pro Přeloučsko.

Očekávány jsou bouřky s vysokým stupněm nebezpečí.Očekávány jsou bouřky s vysokým stupněm nebezpečí.Zdroj: Český meteorologický ústav

Silné bouřky by měly být doprovázeny zejména silným větrem s nárazy až 90 km/h, krátkodobými úhrny kolem 30 mm a kroupami o velikost až 2 centimetry.

"Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami," varují meteorologové na svých webových stránkách.

Lidé by si měli zajistit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty. Očekává se silný vítr s pády stromů i lámání větví. Mohou nastat výpadky v energetice a problémy v dopravě. Při řízení vozidla v bouřce je nutné snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

V minulosti plovárnu navštěvovaly tisíce lidí.
Praskliny v bazénu, nebezpečné atrakce. Koupaliště ve Skutči se letos neotevře

Co dělat když nás venku zastihne bouřka?

Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete relativně bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.Naopak se rozhodně se neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např. ve staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva, zřícení, a v důsledku úraz.Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky také neopírejte o zeď či skalní stěnu. Během bouřky nezůstávejte na kopcích ani na holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte, z důvodu tzv. krokového napětí.Blesk je jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí také při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Ani sporty mimo vodní plochy nejsou za bouřky bezpečné. Úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, rozhodně není vhodné pouštění draků.Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech zvyšujete pravděpodobnost zásahu bleskem.Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti cca 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude od vás bouřka vzdálená alespoň 10 km (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, zachovejte klid. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu v podobě Faradayovy klece. V případě silných nárazů větru dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě. Rozhodně však s autem za bouřky neparkujte pod stromy. Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je přiměřeně podobná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod. Zdroj: HZS ČR

Výstrahu budou meteorologové ve čtvrtek dál upřesňovat. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.