Ovšem zájem o stavby na brownfieldech se zvyšuje, protože je nedostatek infrastrukturně připravených pozemků. Zajímavé je, že víc než tři čtvrtiny evidovaných brownfieldů se nachází v soukromém vlastnictví, což je nejvíce ze všech krajů v republice. "To je způsobené menším počtem velkých měst, která nemají tak velkou investiční sílu, aby si mohla dovolit brownfieldy na svém území odkoupit a začít s jejich revitalizací," vysvětlil David Hořínek, PR manažer a tiskový mluvčí CzechInvestu.

V soukromých rukou je například objekt kdysi velmi známé firmy Tonak Nasavrky, která vyráběla vojenské a policejní čepice. "Nahradila ji firma Axana, ale potom také s výrobou skončila. Co jsem se dozvěděl, vlastník objektu by uvítal případného investora," řekl starosta Nasavrk Milan Chvojka.

ČSAD BUS Chrudim, budova a nádvoří.ČSAD BUS Chrudim, budova a nádvoří.Zdroj: brownfieldy-pk.cz

Ale to není vše, v poměrně malém městečku se nachází i z části opuštěný pivovar, jehož tradice sahá do 16. století. V malé části objektu sídlí kanceláře a provozovny, ale obrovské pivovarnické prostory s krásnými klenutými stropy čekají na záchranu. Už byla před několika lety na dosah.

"Měli jsme zájemce, kteří chtěli obnovit pivovarnictví v našem městě, ambice měli uvařit ročně osmdesát tisíc litrů piva. Ovšem potom vypadl klíčový společník a ze všeho sešlo," poznamenal starosta Chvojka.

Bývalý Dřevotex v Letohradě.Bývalý Dřevotex v Letohradě.Zdroj: brownfieldy-pk.cz

Brownfieldy jsou ve všech okresech Pardubického kraje. Do národní databáze byly nedávno registrovány relativně velké brownfieldy na území Pardubic, jde o Masarykova kasárna nebo Stavební podnik. Do budoucna patrně přibude i areál pivovaru, který ukončil svou činnost v březnu tohoto roku.

"Ve srovnání s ostatními kraji jsou svou rozlohou brownfieldy na Pardubicku výrazně menší. Průměrně dosahují velikosti 1 hektar, přičemž celorepublikový průměr je trojnásobně vyšší. Navíc téměř polovina evidovaných brownfieldů je bez zjištěné ekologické zátěže. Pardubický kraj má nespornou výhodu v tom, že nebyl zasažen důlní a těžební činností, odpadají tudíž náročné procesy dekontaminace a sanace, které v řadě jiných případů brání rychlejší revitalizaci těchto území," zdůraznil mluvčí CzechInvestu David Hořínek.

Revitalizaci brownfieldů pomáhá také efektivní spolupráce mezi soukromým, veřejným nebo i neziskovým sektorem. “Zajímavou ukázkou je konverze areálu Automatických mlýnů v Pardubicích, který se proměňuje na zcela novou kulturně-společenskou městskou čtvrť. A právě u podobně velkých a technicky komplexnějších projektů stojí za to zvážit využití takzvaných PPP projektů. Města se toho někdy obávají, nicméně v dlouhodobém horizontu přináší tato forma spolupráce mnoho benefitů. Hlavně při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb,” řekl Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj.

Mlýn s pilou v Němčicích na Svitavsku.Mlýn s pilou v Němčicích na Svitavsku.Zdroj: brownfieldy-pk.cz

CzechInvest radí městům při přípravě a financování veřejných projektů na brownfieldech. V loňském roce konzultovala 10 projektů obcí a měst na území kraj. Mezi nimi bylo i město Ústí nad Orlicí, kde právě probíhá proměna bývalé textilní továrny Perla v moderní multifunkční centrum s galerií, kavárnou i atraktivním veřejným prostorem.

Město nyní žádá o dotaci z Národní plánu obnovy, stejně jako obec Dašice, kde se plánuje obnova kasáren. Příkladem povedené revitalizace brownfieldů v kraji je také obec Biskupice, která loni získala titul Vesnice roku Pardubického kraje. Od roku 2011 investuje do rekonstrukce bývalého areálu JZD v blízkosti místního zámku. Celkem obec prozatím investovala finanční prostředky ve výši téměř 19 milionů korun, z toho 5,3 milionu poskytl Pardubický kraj.

Zajímavé brownfieldové projekty v Pardubickém kraji:

Perla Ústí nad Orlicí

proměněna bývalá textilní továrna Perla v Ústí nad Orlicí v multifunkční centrum s galerií, veřejně přístupným nádvořím, kavárnou a nezbytným zázemím

Role CI: konzultace projektu se zástupci města - zejména směrem k volbě a nastavení vhodných zdrojů financování

Žádá o dotaci z NPO, dosud (za 10 let revitalizace) realizováno bez státní dotace

Část někdejší textilky Perla v Ústí nad Orlicí se promění v moderní galerii.
Cihlový tovární komín zůstane dominantou ústecké Perly, vznikne pod ním galerie

Automatické Mlýny Pardubice

Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny prochází od roku 2016 proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.

Ojedinělý příklad partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na proměně celého areálu a přilehlých veřejných prostranství se podílí Nadace Automatické mlýny a nyní také Pardubický kraj i Statutární město Pardubice.

Dotace v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Centrální polytechnické dílny se brzy schovají pod střechu
Ze skladu mouky budou učebny robotiky. Automatické mlýny se mění k nepoznání

Nová Tesla

Bytový komplex na místě bývalé továrny Tesla Pardubice

Projekt realizuje soukromý investor/developer Linkcity Czech Republic s.r.o.

Není využita žádná dotace

Vizualizace „Čtvrť Nová Tesla“
Byty, parkovací dům i Penny market. Areál bývalé Tesly v Pardubicích ožívá

Co je PPP projekt:
Podstatou PPP projektů je dlouhodobý vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné infrastruktury nebo služeb, ve kterých soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem.