Hněvětice, které se nachází asi 4,5 km na východ od Skutče, jsou známé svou malebností a přátelskou atmosférou. Právě tato atmosféra byla cítit i během masopustního průvodu.

Průvod se po celou dobu zastavoval u každého stavení. Hospodáři tak měli možnost přinést požehnání do nového léta co do úrody a hojnosti. Tento starý zvyk dodává akci na autenticitě a posiluje vazby mezi místními obyvateli.

Celý průvod byl doprovázen živou hudbou, která hrála i dle přání. Dobrá nálada se nesla mezi staveními a všichni účastníci si užívali společně strávený čas.

Po skončení průvodu čekala na všechny účastníky a občany obce zasloužená odměna v podobě zabijačkových hodů. Tato chvíle byla skvělým zakončením dne plného veselí a radosti.

Masopustní průvod v Hněvěticích tak opět ukázal, jak důležitá je pro malé obce udržování tradic a společenských akcí. Nejenže posilují vazby mezi obyvateli, ale také přitahují návštěvníky z okolí, kteří se mohou seznámit s místní kulturou a zvyky. Těšíme se na další ročník a děkujeme všem za účast, občanům za občerstvení.